Tanken van een auto

Datum: 09-04-2020

Vanwege de coronacrisis treffen pomphouders ingrijpende maatregelen die, naast het beperken van de verspreiding van het virus, noodzakelijk zijn uit economische overwegingen. Dit kan betekenen dat de personele bezetting van tankstations wordt beperkt of dat er zelfs wordt overwogen over te stappen naar het tijdelijk onbemand beheren van een tankstation. Voor een overstap naar onbemand beheer zijn extra maatregelen nodig, zodat brandstoffen veilig kunnen worden afgeleverd.

Veiligheidsvoorschriften blijven gelden

Zo is het afleveren van LPG niet toegestaan op onbemande tankstations en voor het afleveren van overige brandstoffen zijn specifieke veiligheidsvoorschriften vereist. Ondanks de financiële gevolgen die deze crisis met zich meebrengt, blijven veiligheidsvoorschriften onverminderd gelden, om de kans op incidenten met ingrijpende gevolgen voor de leefomgeving te beperken. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) adviseert graag om samen met de ondernemers naar de beste oplossingen te kijken.

Afleveren LPG

Het afleveren van LPG moet altijd onder toezicht van fysiek aanwezig personeel gebeuren. De aanwezigheid van gekwalificeerd personeel is noodzakelijk, zodat de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd en incidenten worden voorkomen. Wanneer toch een incident ontstaat, kan adequaat worden gehandeld aan de hand van het incidentmanagementprotocol.

Afsluiten LPG-installatie

Wanneer een pomphouder besluit over te stappen naar het onbemand beheren van het tankstation, dan mag LPG niet aan de klant worden afgeleverd en moet de LPG-installatie worden gesloten.

Communicatie naar klanten

Aan klanten moet duidelijk worden gecommuniceerd dat (tijdelijk) geen LPG kan worden getankt, door middel van informatieborden en afzettingen van de LPG-afleverinstallaties.

Onderhoud en keuringen

Onderhoud en keuringen van de LPG-installatie en -tank moeten nog steeds conform de wettelijke termijnen worden uitgevoerd, om de veiligheid te blijven waarborgen. Meld het aan ons als u besluit het aanbieden van LPG te staken.

Overige brandstoffen

Voor het afleveren van andere brandstoffen, waaronder CNG, gelden bij onbemande tankstations aanvullende veiligheidseisen. Pomphouders die overstappen naar onbemand beheer worden verzocht om naast de toepassing van de voorschriften ook een melding bij ons te maken. Wij denken vanuit het activiteitenbesluit graag mee over de mogelijkheden voor pomphouders.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem