Controle op lachgas

Datum: 25-05-2021

Op 14 mei 2021 voerde de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), samen met de politie, douane, ISZW en het UWV een integrale controle uit bij twee bedrijven in Amsterdam-Sloterdijk en één in Nieuw-Vennep waar lachgas is opgeslagen. Bij alle drie de bedrijven werden overtredingen geconstateerd. Bij één van de bedrijven wordt een last onder dwangsom opgelegd.

Lachgas wordt steeds vaker en in grotere hoeveelheden gebruikt als drugs, met name door jongeren. De overheid werkt aan een landelijk verbod op recreatief gebruik van lachgas vanwege schade aan de volksgezondheid en samenleving. Opslag en verkoop van lachgas is toegestaan, mits dit volgens de regels gebeurt. Lachgas is een oxiderend gas en is daarmee brandbevorderend. Daarnaast kan gas onder druk in een gasfles bij verhitting ontploffen. Daarom is lachgas opgenomen in een lijst van gevaarlijke stoffen. Binnen het werkgebied van de OD NZKG zijn een aantal bedrijven bekend die actief zijn met lachgas.

Foutieve opslag

De controle bij de bedrijven op 14 mei was een samenwerking met de collega’s van de politie, douane, ISZW (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en het UWV. Zij controleerden op mogelijke fraude met uitkeringen en arbeidstijden en criminele activiteiten. De OD NZKG controleerde op de milieu- en veiligheidsaspecten. We hebben deze bedrijven in het verleden regelmatig bezocht vanwege foutieve opslag van lachgas en ook nu waren er bij elk bedrijf overtredingen.

Last onder dwangsom

Bij het eerste bedrijf troffen we 2.400 liter lachgas in gasflessen aan, waar 125 liter het maximum is. Ook waren hier geen speciale opslagvoorzieningen voor gasflessen. Het tweede adres was een bedrijf waar een dwangsom loopt wegens het foutief opslaan van flessen lachgas. Hier is inmiddels een opslagvoorziening aanwezig, maar 150 liter stond buiten deze voorziening opgeslagen. Bij het derde bedrijf troffen we grote hoeveelheden lachgasflessen aan die niet volgens de regels waren opgeslagen. Ook werd hier zonder vergunning lachgas overgeheveld van grote gasflessen (50kg) in kleine flesjes (2kg) voor particulier gebruik. Het bedrijf wordt een last onder dwangsom opgelegd om te stoppen met overhevelen tot er een vergunning is aangevraagd.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem