Datum: 19-10-2020

Dinsdag 20 oktober zal Bio Forte in de namiddag de grote ketel van de biomassacentrale opstarten voor de laatste emissiemeting. Bio Forte heeft na de handhavingsbrief die de OD NZKG afgelopen maart stuurde tot 31 oktober dit jaar de tijd gekregen om de verplichte emissiemeting uit te voeren. Voor de emissiemeting kan de grote ketel pas opgestart worden als er voldoende warmtevraag is, en dat is nu het geval.

Mogelijk overlast

Bij het opstarten van deze ketel kan er in het begin kortstondig (maximaal een uur) rook- en geuroverlast ontstaan. Tijdens de opstartfase is niet te voorkomen dat de emissienormen tijdelijk worden overschreden. Bio Forte houdt zoveel mogelijk rekening met de omstandigheden (zoals het weer en de schooltijden) om de geur- en rookoverlast naar de omgeving te beperken. Een inspecteur van de OD NZKG zal het opstarten nauwlettend volgen.

Overlast kan worden gemeld via het klachtenformulier van de OD NZKG.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem