Datum: 08-08-2019

NV Afvalzorg heeft op 31 juli jl. aan de Omgevingsdienst NZKG een ontheffing gevraagd van het stortverbod Afvalzorg om bedrijfsafval te storten. Op 1 augustus jl. heeft de OD NZKG de ontheffing verleend. Dit als gevolg van de situatie die is ontstaan door het gedeeltelijk stilleggen van afvalenergiebedrijf AEB.

De ontheffing is aangevraagd voor de locatie Wieringermeer in de gemeente Hollands Kroon waar vanaf maandag 19 augustus een beperkte hoeveelheid (maximaal) 500 ton brandbaar bedrijfsafval per week gestort mag worden. Dit zijn 2 à 3 vrachtwagencombinaties per dag. Er is gekozen voor storten in plaats van tijdelijk opslaan van het brandbaar afval omdat stortafval dagelijks kan worden afgedekt met grondachtig materiaal. Hierdoor is de kans op brand en geuroverlast zeer klein.

Vanwege het gedeeltelijk stilleggen van AEB kan dit bedrijfsafval niet, zoals gebruikelijk, worden verbrand in de ovens van AEB. Landelijk wordt gezocht naar oplossingen om het overschot aan brandbaar afval elders te verbranden, op te slaan of te storten. Vanuit het Rijk is verzocht om waar mogelijk storten door middel van een stortontheffing toe te staan opdat bedrijven niet in de problemen komen doordat ze hun afval niet kunnen afvoeren.

Het storten van dit bedrijfsafval is tijdelijk totdat er weer voldoende verbrandingscapaciteit beschikbaar is. Het is het streven van de OD NZKG om de ontheffing zo kort als mogelijk te laten duren.

Veelgestelde vragen ontheffing stortverbod Nauerna Wieringermeer

Besluit Ontheffing stortverbod Wieringermeer

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem