Geuroverlast Tuindorp Oostzaan

Datum: 20-05-2020

In Tuindorp Oostzaan wordt al jaren geuroverlast ervaren. Sinds 2019 is het aantal klachten toegenomen, vooral bij zuidwestenwind. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) staat sinds vorig jaar in nauw contact met een afvaardiging van de bewoners van deze buurt in Amsterdam-Noord. Na twee eerdere overleggen in de wijk, was op 7 mei was een vervolggesprek. Ditmaal online, vanwege corona.

Doel van de gesprekken is om de bewoners op de hoogte te brengen van de activiteiten van de OD NZKG op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in relatie tot twee bedrijven die de geuroverlast veroorzaken. Ook kunnen bewoners vragen stellen en aangeven hoe men de geuroverlast ervaart in de wijk.

Enquête in de buurt

het gesprek op 7 mei ging over het rapport waarin de nulsituatie is bepaald voor de geur in de omgeving door één van de bedrijven. Hiermee is vast komen te staan dat de grenswaarden van het provinciale geurbeleid niet overschreden worden.  Ook het klachtenformulier op de website van de OD NZKG kwam aanbod. De bewoners waren blij dat dit formulier vereenvoudigd was na het eerste overleg, maar er is nog ruimte voor verbetering.

Vanuit de bewoners kwam het idee om een enquête te houden in de buurt. Het doel is om de huidige stand van zaken ten aanzien van de geuroverlast in de wijk te inventariseren. De OD NZKG kijkt en denkt hier graag over mee.

Waardevolle overleggen

Coördinator Wilma Anthonisse merkt dat de aanpak gewaardeerd wordt: ”inwoners laten ons weten dat ze blij zijn dat we er zo bovenop zitten. We zijn transparant over wat we doen en nemen ze mee in het proces. Ook voor de OD NZKG zijn deze overleggen heel waardevol. Het geeft ons meer inzicht in de ervaren overlast, buiten de informatie die we al binnenkrijgen via klachten en de geurapp.”

Het volgende overleg wordt ingepland na een directieoverleg van de OD NZKG met een aantal overlast veroorzakende bedrijven en uitkomst van de luchtmetingen die in opdracht van de OD NZKG worden uitgevoerd.

Lees hier meer over de geuroverlast in Tuindorp Oostzaan

Foto: schoneluchtamsterdam.nl

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem