Datum: 26-11-2019

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) onderzoekt welke plannen de honderd grootste industriële bedrijven in het werkgebied ontwikkelen naar aanleiding van het Klimaatakkoord. De OD NZKG wil zijn taken op het gebied van vergunningverlening en toezicht daarop toesnijden en ervoor zorgen de juiste kennis in huis te hebben.

Gevolgen klimaatakkoord

De OD NZKG verwacht dat bedrijven veel veranderingen zullen doorvoeren om klimaatneutraal en circulair te kunnen werken. Bestaande bedrijfsprocessen kunnen veranderen of zelfs verdwijnen. Er zullen ook nieuwe bedrijven en werkprocessen komen, met soms innovatieve technieken. Denk aan de plannen van afvalbedrijven AEB en HVC voor een CO2 afvang-installatie. Dit soort plannen heeft gevolgen voor de vergunningverlening en het toezicht op het gebied van milieu, bodem en bouw.

Enquête

Als de OD NZKG weet welke veranderingen komen, kan de dienst daarop beter en sneller inspelen. Daardoor worden de bedrijven niet onnodig belemmerd in het doorvoeren van de veranderingen en blijft de veiligheid en leefbaarheid van de leefomgeving gewaarborgd.

CE Delft voert het onderzoek voor de OD NZKG  uit. De 100 grootste industriële bedrijven in het werkgebied krijgen in de laatste week van november het verzoek aan het onderzoek mee te werken door middel van het invullen van een enquête.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem