Kantoor van OD NZKG in De Moriaan Wijk aan Zee

Datum: 07-01-2021

Per 1 februari 2021* opent de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een kantoor in dorpshuis De Moriaan in Wijk aan Zee. Deze locatie is bedoeld als werkplek voor toezichthouders die inspecties doen op het terrein van Tata Steel en een aantal medewerkers van het programmateam Tata Steel van de OD NZKG. Daarnaast worden er inloopspreekuren gehouden voor de omgeving.  

De locatie van de OD NZKG in Wijk aan Zee is gelegen in dorpshuis De Moriaan aan de Dorpsduinen 8.

Sneller zelf waarnemen

Wanneer onwonenden overlast van Tata Steel melden, kunnen de toezichthouders vanuit de locatie in Wijk aan Zee sneller zelf waarnemen wat er aan de hand is en een onderzoek doen, onder meer met de inzet van de mobiele eNose. Naast inspecteurs zullen ook regelmatig een vergunningverlener en specifieke deskundigen op het gebied van emissie/geluid aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. De lopende vergunningprocedures zullen hier vroegtijdig met belanghebbenden worden doorgenomen om zo meer participatie mogelijk maken. Daarnaast is er informatie beschikbaar over de (werkwijze van de) omgevingsdienst.

Erik Petit, programmamanager Tata Steel OD NZKG: We vinden het belangrijk om daar te zijn waar de overlast wordt ervaren. We kunnen zo direct contact met bewoners en melders van overlast hebben. Door midden in Wijk aan Zee te zitten, kunnen onze inspecteurs sneller op basis van eigen waarnemingen constateren en ervaren dat er hinder ontstaat en daar dan op acteren.’

Inloopspreekuur

Twee keer per week zal er een spreekuur zijn waar omwonenden en medewerkers van de omgevingsdienst met elkaar in gesprek kunnen en waar we vragen beantwoorden. De spreekuren zijn geen vervanging van de reguliere kanalen voor het melden van overlast. Deze blijven gewoon bestaan (via het formulier op de website van de ODNZKG en stofmelder.nl). De locatie zal zoveel mogelijk de vaste plek worden om met omwonenden in gesprek te gaan, onder andere voor de gesprekstafels.  

*We streven er naar per 1 februari open te gaan, maar zijn hierbij ook afhankelijk van de maatregelen tegen het coronavirus (duur van de lockdown). Meer details over de opening van de locatie en de spreekuren volgen hier op de website van de OD NZKG.

Stem