Datum: 12-02-2021

Vandaag heeft de voorzitter van dorpshuis Wijk aan Zee ‘de Moriaan’ de sleutels van de dependance van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied overhandigd aan Erik Petit, programmamanager Tata Steel bij de OD NZKG. Deze locatie zal de komende weken als aanlandplek worden gebruikt door toezichthouders die inspecties doen op het terrein van Tata Steel. De inloopspreekuren voor de omgeving zullen zo snel als de coronamaatregelen het toestaan worden opgestart. Meer informatie hierover volgt later.  

De locatie van de OD NZKG in Wijk aan Zee is gelegen in dorpshuis Wijk aan Zee ‘de Moriaan’ aan de Dorpsduinen 8.

Sneller zelf waarnemen

Wanneer omwonenden overlast van Tata Steel melden, kunnen de toezichthouders vanuit de locatie in Wijk aan Zee sneller zelf waarnemen wat er aan de hand is en een onderzoek doen, onder meer met de inzet van de mobiele eNose. Naast inspecteurs zullen ook regelmatig een vergunningverlener en specifieke deskundigen op het gebied van emissie/geluid aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. De lopende vergunningprocedures zullen hier vroegtijdig met belanghebbenden worden doorgenomen om zo meer participatie mogelijk maken. Daarnaast is er informatie beschikbaar over de (werkwijze van de) Omgevingsdienst.

Erik Petit, programmamanager Tata Steel OD NZKG: We vinden het belangrijk om daar te zijn waar de overlast wordt ervaren. We kunnen zo direct contact met bewoners en melders van overlast hebben. Door midden in Wijk aan Zee te zitten, kunnen onze inspecteurs sneller op basis van eigen waarnemingen constateren en ervaren dat er hinder ontstaat en daar dan op acteren.’

Inloopspreekuur

Twee keer per week zal er een spreekuur zijn waar omwonenden en medewerkers van de omgevingsdienst met elkaar in gesprek kunnen en waar we vragen beantwoorden. De spreekuren zijn geen vervanging van de reguliere kanalen voor het melden van overlast. Deze blijven gewoon bestaan (via het formulier op deze website). De locatie zal zoveel mogelijk de vaste plek worden om met omwonenden in gesprek te gaan, onder andere voor de gesprekstafels.  

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem