Datum: 01-10-2014

Ondertekening contract zaaksysteem met ICT-leverancier Mozard

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gaat ‘zaakgericht’ werken waarbij informatie over vergunningen en toezicht- en handhavingsacties binnen de organisatie tijd- en plaatsonafhankelijk gedeeld kan worden. Op 24 juni 2014 heeft de dienst een contract ondertekend met Mozard om één zaaksysteem te installeren en medewerkers op te leiden om het systeem op maat in te richten. De Omgevingsdienst NZKG wil dat uiterlijk 1 juli 2015 alle medewerkers met het nieuwe zaaksysteem werken. De verschillende losse systemen waarmee de dienst nu nog moet werken, kunnen dan losgekoppeld worden

Zaakgericht werken

Het innovatieve ‘all-in one’ ketenzaaksysteem dat ICT-leverancier Mozard bij de Omgevingsdienst NZKG gaat installeren faciliteert een zaakgerichte aanpak, wat de samenwerking met andere betrokken (keten)partners moet verbeteren. Het moet ook de informatievoorziening richting bedrijven en burgers ten goede komen. Ook de steeds complexere milieuwet- en regelgeving maakt de aanschaf van een innovatief zaaksysteem noodzakelijk onder andere in verband met de implementatie van landelijke standaarden voor informatiedeling waarmee een ‘level playing field’ (gelijke standaarden) gecreëerd moet worden. De Mozard Suite maakt het mogelijk om meerdere processen zaak- en objectgericht te ondersteunen zonder hiervoor aparte systemen in te zetten.

Ontwikkelaanpak

De Omgevingsdienst NZKG hanteert de visie om ‘lean’, zaakgericht en digitaal te werken waarbij heel bewust niet de gebruikelijke ‘blauwdruk aanpak’, maar een ‘ontwikkelaanpak’ gehanteerd wordt. De dienst koos voor een leverancier die conform deze flexibele aanpak in staat is het systeem snel in gebruik te nemen. Tijdens een intensief Europees aanbestedingstraject hebben in totaal 11 leveranciers zich ingeschreven waarbij uiteindelijk is gekozen voor de Mozard Suite. Inmiddels wordt het zaaksysteem geïnstalleerd en gaan de medewerkers van de omgevingsdienst, samen met Mozard, aan de slag met de inrichting van processen waarbij gelijktijdig het systeem wordt gemodelleerd. Al in september 2014 worden naar verwachting de eerste vergunningen verleend met behulp van het nieuwe systeem.

Op de foto: algemeen directeur Reinout Woittiez en Mark Voogd, directeur van Mozard

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem