Datum: 21-11-2019

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) stimuleert bedrijven zuiniger om te gaan met energie. De datacenters in het werkgebied gebruiken veel  energie. Met relatief eenvoudige maatregelen en energiezuinige servers is besparing tot 40% mogelijk. De OD NZKG werkt hierin samen met andere partijen in het project L*E*A*P: Lower Energy Acceleration Program.

L*E*A*P biedt hulp en kennis aan organisaties die veel dataverkeer hebben. Het dataverkeer neemt sterk toe en daarmee ook het energiegebruik. De verwachting is dat het elektriciteitsgebruik tot 2030 nog 3 tot 6 keer zo hoog kan worden.

60 tot 90% besparing mogelijk

De Omgevingsdienst deed in 2015 al onderzoek naar energieverbruik in datacenters. Conclusie was dat er een besparingspotentieel ligt van 60 tot 90%. Op verzoek van de OD NZKG is een van de maatregelen – het instellen van powermanagement op de servers – opgenomen in het Activiteitenbesluit Milieubeheer waarin de landelijke regels voor milieu staan. Datacenters zijn dus wettelijk verplicht deze maatregelen te nemen.

In samenwerking met bedrijven ontwikkelt L*E*A*P een meetmethode  om de besparing te kunnen vaststellen en de performance van de servers te monitoren.

Informatieplicht

De OD NZKG controleert onder meer of bedrijven zich houden aan de regels in het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Zo zijn bedrijven verplicht te melden hoe ver ze zijn met de realisatie van energiebesparende maatregelen. Daarnaast adviseert de OD NZKG overheden bij het maken van beleid over energietransitie.

Meer weten?

Meer informatie over het project L*E*A*P is te vinden op de website van de Amsterdam Economic Board .

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem