Datum: 28-01-2021

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de uitvoering van vergunning, toezicht en handhavingstaken (VTH-taken) bij Tata Steel en Harsco Metals. In het rapport ‘Stof tot nadenken’ doen zij aanbevelingen aan de Provinciale Staten van Noord-Holland en aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) om deze taken te verbeteren. Voor de Omgevingsdienst liggen deze onder andere op het vlak van het herstel van het vertrouwen van de omgeving, het sneller doorlopen van procedures, en een bredere, samenlevingsgerichte aanpak van de VTH-taken.  

‘We nemen de kritiek ter harte en omarmen de aanbevelingen die de Randstedelijke Rekenkamer doet’, aldus Emmy Meijers, directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. ‘We zien de aanbevelingen als een bevestiging van de weg die de OD NZKG reeds is ingeslagen met het Uitvoeringsprogramma VTH taken Tata Steel 2020-2022. Maar we zien ook dat we er met de aanpak en kwaliteitsslag die we vorig jaar in gang hebben gezet, nog niet zijn, aldus Meijers. ‘We gaan hier dus stevig op doorpakken’.

Behandeling in PS

De OD NZKG heeft met een brief aan de Randstedelijke Rekenkamer gereageerd op het rapport. Deze is integraal opgenomen. Ook is er een bijlage die verder ingaat op de afzonderlijke conclusies en aanbevelingen aan het adres van de Omgevingsdienst en hoe de OD NZKG hier uitvoering aan geeft. Op 11 februari wordt naar verwachting het rapport in de commissie Natuur, Landbouw en gezondheid besproken.

Foto: John Gundlach – Flying Holland

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem