Data

Datum: 29-03-2022

Datacenters zijn vanaf 2019 verplicht om energie te besparen door servers in de ‘balanced mode’ te zetten zodat het elektriciteitsgebruik meeloopt met de werkbelasting. Met dit verplichte ‘powermanagement’ kan 10 tot 15% energie worden bespaard. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft de afgelopen jaren geprobeerd afspraken te maken met de sector, maar het Sectorakkoord werd op het laatste moment niet ondertekend door DDA. Daarom gaat de OD NZKG op verzoek van de gemeente Amsterdam handhaven op de uitvoering van deze wettelijke verplichting. Datacenters zullen worden gecontroleerd en lopen het risico een dwangsom opgelegd te krijgen.

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid): ‘Helaas is het niet gelukt om tot een Sectorakkoord Powermanagement te komen dat tot een flinke besparing van energie zou leiden. Ik heb daarom de OD NZKG verzocht te gaan handhaven op onnodige energieverspilling door datacenters. Daarbij zoeken we de samenwerking met de overige gemeenten en provincies, zodat er sprake is van een gelijk speelveld in Nederland.’

Minder koelen

Op het moment dat een datacenter powermanagement toepast, hoeft er veel minder gekoeld te worden en wordt er dus bespaard op elektriciteit én op koelwater. Een deel van de datacenters moet sinds 2019 al powermanagement toepassen, maar als in 2023 de wet Verbreding energiebesparingsplicht ingaat, geldt dit voor alle datacenters in Nederland. Handhaving zal dus gelden voor de datacenters waar de verplichting nu al geldt, terwijl de andere centers worden aangemoedigd om volgend jaar te voldoen aan de wet. De sector heeft aangegeven voor de overgangsperiode slechts een inspanningsverplichting aan te willen gaan, en dat is volgens de gemeente onvoldoende.

Sectorakkoord afgeblazen

Het toepassen van powermanagement is het energiezuinig instellen van de server. Voor gebruikers betekent dat een vertraging van een miljoenste seconde. De gemeente Amsterdam wil dat de sector er zelf voor zorgt dat ze aan de wettelijke verplichtingen voldoet. De OD NZKG is daarom in overleg gegaan met de branchevertegenwoordiging (Dutch Datacenter Association en NL Digital) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over het opstellen van een Sectorakkoord Powermanagement. Dit Sectorakkoord biedt de datacenters de mogelijkheid om gefaseerd te voldoen aan de verplichtingen, waarbij niet direct gehandhaafd zou worden. Deze werkwijze is eerder met succes toegepast voor het toepassen van vrije koeling door de datacenters. Het tekenen van een Sectorakkoord is op het laatste moment door de datacenters afgeblazen, omdat de branchevereniging niet verder wilden gaan dan een inspanningsverplichting.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem