Uitreiking certificaat CO2 prestatieladder

Datum: 23-01-2024

Op 23 januari 2024 ontving de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) een certificaat van de CO2-Prestatieladder. Dat is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. We zijn de eerste omgevingsdienst in Nederland die dit certificaat ontvangt.

De OD NZKG staat voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Onze medewerkers controleren bedrijven of zij energiebesparende maatregelen treffen. De OD NZKG wil zelf ook een bijdrage leveren en de eigen CO2-uitstoot terugbrengen. Daarom maken wij gebruik van de CO2-Prestatieladder.

Niveau 3

De CO2-Prestatieladder helpt bedrijven en overheden bij het verminderen van de CO2-uitstoot en lagere energiekosten en bestaat uit 5 niveaus. Hoe meer maatregelen een organisatie neemt om de CO2-uitstoot te verminderen hoe hoger de positie op de ladder. De OD NZKG heeft een certificaat ontvangen voor niveau 3.

Fantastisch

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is de eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder. Gijs Termeer, directeur van SKAO kwam op 23 januari langs bij de OD NZKG om het certificaat te overhandigen: “Wij zijn verheugd dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied als eerste omgevingsdienst gecertificeerd is op de CO2-Prestatieladder. De omgevingsdiensten spelen een belangrijke rol bij de energiebesparing en verduurzaming in Nederland. Fantastisch dat ze laten zien hier intern ook werk van te maken. Daarnaast werken we als SKAO, al jaren goed samen met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied als het gaat om de inzet van de CO2-Prestatieladder bij de handhaving van energie- en klimaatwetgeving bij bedrijven.”

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de maatregelen die we hebben genomen en de rapportage op de pagina CO2-Prestatieladder

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem