Datum: 09-04-2020

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) helpt bouwers in deze coronacrisis veilig te werken, door een tijdelijke ontheffing van het bouwlawaai te verlenen, zodat zij ’s avonds door kunnen werken. Op deze manier kunnen aannemers in twee ploegen werken en zo het besmettingsgevaar beperken door minder bouwvakkers tegelijk op de bouwplaats toe te laten. Er gelden wel strenge voorwaarden waardoor de OD NZKG minimale (of geen) overlast voor de omgeving verwacht. 

Vanwege de coronacrisis vragen aannemers om langer door te mogen werken. Zij willen in kleinere ploegen werken, zodat het risico op verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperkt wordt. Om de planning te kunnen behalen willen zij daarom ook in de avonduren werken. Hiervoor is een ontheffing bouwlawaai nodig omdat de huidige richtlijn bouwlawaai onvoldoende ruimte biedt om langer door te mogen werken (van 07.00- 19.00).

Tijdelijke ontheffing

De OD NZKG wil gezien de huidige omstandigheden tijdelijk de verruiming van de werktijden toestaan en de mogelijkheden om een ontheffing te verkrijgen verruimen. Werken is dan op de doordeweekse avonden tot 22.30 uur toegestaan. Werkzaamheden die onevenredig veel geluid veroorzaken, zoals heien, trillen en slopen blijven alleen toegestaan gedurende de reguliere werktijden. De ontheffing wordt ingetrokken als de voorwaarden niet worden nageleefd. Zodra de overheid de beperkende coronamaatregelen weer intrekt, komt de ontheffing automatisch te vervallen.

Strenge voorwaarden

Bedrijven die een aanvraag voor ontheffing doen, krijgen dit niet zomaar toegekend. Er moet ook duidelijk worden aangetoond dat er vanwege coronaomstandigheden ook met kleinere ploegen wordt gewerkt.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem