Actualisatie Omgevingsvergunning Tata Steel

Datum: 07-05-2019

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) rondt momenteel  de actualisatie af van de omgevingsvergunning van Tata Steel. Daarmee voldoet Tata Steel …

Geurklachten in 2018

Datum: 02-05-2019

Geuroverlast is een van de grootste bronnen van overlast in Noord-Holland. Daarom heeft de provincie Noord-Holland (PNH) samen met het …

Toelichting op toezicht Harsco

Datum: 12-04-2019

In de links hieronder vindt u de brieven van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan de Provinciale Staten met informatie over …

Overtredingen en handhavingsbesluiten risicobedrijven openbaar

Datum: 03-04-2019

Overtredingen en handhavingsbesluiten van risicobedrijven in de Provincies Noord-Holland en Utrecht staan online op ons Loket. De OD NZKG publiceert …

Verdere digitalisering BUS meldingen (TU)

Alle meldingsformulieren Besluit Uniforme Saneringen ‘Tijdelijk Uitplaatsen’ (BUS/TU) zijn vanaf nu digitaal beschikbaar via de website van de Omgevingsdienst NZKG. …

Biomassacentrale in Zaanstad

Datum: 27-03-2019

Op 27 maart is een rapport naar de gemeente Zaanstad gestuurd door het bedrijf MOB waarin een onjuist beeld geschetst …

Informatieplicht energiebesparing bedrijven

Datum: 25-03-2019

Bedrijven zijn verplicht de overheid te informeren over de maatregelen die zij hebben genomen om energie te besparen; de informatieplicht. …

Explosie Tata Steel

Datum: 20-03-2019

Op 20 maart heeft zich bij Kooks- en Gasfabriek 1 bij Tata Steel in IJmuiden tijdens onderhoud van een installatie een …

Stem