Den Ouden Groenrecycling

Datum: 06-05-2021

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) laat een nieuw geuronderzoek uitvoeren bij Den Ouden Groenrecycling in Muiderberg. Dat is het gevolg van een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland op 25 maart 2021. Den Ouden had beroep ingesteld tegen het besluit tot wijziging van de omgevingsvergunning van het bedrijf. Een van de drie kritiekpunten, tegen het bijbehorende geuronderzoek, werd door de rechter gegrond verklaard. De uitspraak betekent dat Gedeputeerde Staten een nieuw besluit moeten maken. 

In 2017 verleende de OD NZKG een omgevingsvergunning milieu aan Den Ouden, in opdracht van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS). In deze omgevingsvergunning staan milieuvoorschriften die zijn gericht op het voorkomen van overlast voor de omgeving. Hierin staat echter geen geurvoorschriften. Voor Den Ouden golden namelijk al regels op het gebied van geur: de geurregels van het Activiteitenbesluit (algemene milieuregels van het Rijk voor bedrijven) en de door GS vastgestelde maatwerkvoorschriften (aanvullende geurvoorschriften).

Veranderde Europese regels

Door veranderde Europese regels zijn de geurvoorschriften uit het Activiteitenbesluit en de maatwerkvoorschriften niet meer van toepassing op Den Ouden. Daarom moesten geurvoorschriften alsnog aan de omgevingsvergunning milieu worden toegevoegd. Meldingen van omwonenden over geuroverlast waren aanleiding om hier prioriteit aan te geven. GS hebben daarom op 26 mei 2020 een besluit genomen waarbij de omgevingsvergunning van 2017 wordt uitgebreid met geurvoorschriften. Den Ouden was het niet eens met dit besluit en heeft beroep ingesteld bij de rechtbank.

Geuronderzoek niet volgens de norm

Den Ouden had drie kritiekpunten ingebracht, waarvan één door rechtbank gegrond werd verklaard. Hierbij ging het om het geuronderzoek, dat volgens Den Ouden niet volgens de zogenoemde ‘NTA 9065-norm’ was uitgevoerd. De rechtbank ging hierin mee en oordeelde dat de geurrapporten niet gebruikt hadden mogen worden ter onderbouwing van het besluit tot wijziging van de omgevingsvergunning.

Nieuw besluit

Omdat één van de kritiekpunten gegrond is verklaard, vernietigt de rechtbank het besluit. GS moeten een nieuw besluit nemen, waarmee geurvoorschriften worden toegevoegd aan de omgevingsvergunning milieu van Den Ouden. Daarbij moeten ook nieuwe geurmetingen worden uitgevoerd voor de onderbouwing van het besluit. Op 28 april 2021 zijn de eerste metingen uitgevoerd. Als dit is afgerond  neemt GS zo spoedig mogelijk een nieuw besluit.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem