Marianne Schuurmans

Datum: 18-10-2019

Marianne Schuurmans is aangetreden bij de OD NZKG als voorzitter van het Algemeen Bestuur (AB). De benoeming van Schuurmans als nieuwe voorzitter is inherent aan haar nieuwe functie als burgemeester van Haarlemmermeer. Emmy Meijers, directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied: ‘Wij zijn blij met de komst van Marianne Schuurmans als ervaren bestuursvoorzitter met een scherpe en onafhankelijke geest. Wij hebben er veel vertrouwen in dat Marianne, samen met de overige leden van het bestuur, een belangrijke bijdrage zal leveren aan onze taken, ambities en opgaven. We kijken uit naar een succesvolle samenwerking in, maar vooral vóór dit prachtige stukje Nederland.’

Serieuze en passende rol

Marianne Schuurmans is sinds 10 juli 2019 burgemeester van Haarlemmermeer. Daarvoor was zij vanaf 2013 burgemeester van Lingewaard. Marianne Schuurmans is serieus over haar rol als voorzitter: ‘Het Noordzeekanaalgebied is dicht bevolkt én druk gebruikt. Hier vinden wonen, bedrijvigheid, lichte en zware industrie, recreatie, de haven van Amsterdam, Schiphol, grootschalige evenementen plaats op een kleine 635 km2, verdeeld over 8 gemeenten. De Omgevingsdienst heeft hier een belangrijke, zo niet onmisbare bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid. Als voorzitter van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst kan ik daar de komende jaren mede richting aangeven. Een rol die mij past en die ik zeer serieus opvat.’

Compleet

Marianne Schuurmans is de opvolger van Onno Hoes, die vanaf 2017 waarnemend burgemeester was van de gemeente Haarlemmermeer en die bij zijn vertrek ook zijn voorzitterschap moest neerleggen. Met de komst van de nieuwe voorzitter is het Algemeen Bestuur weer compleet.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem