HG International

Datum: 15-07-2021

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft HG International uit Almere twee lasten onder dwangsom opgelegd van in totaal ruim drie miljoen euro.

De eerste last onder dwangsom is vanwege het feit dat de opslag van gevaarlijke stoffen niet voldoet aan de eisen van brandveiligheid, zoals de brandwerendheid van de loodsen, ontvluchting en de blusvoorzieningen. HG International heeft deze week de eerste maatregelen genomen en heeft komende maanden de tijd om de opslagvoorzieningen op orde brengen. De OD NZKG controleert samen met de brandweer Flevoland of HG hieraan werkt.

De tweede last onder dwangsom is voor het veiligheidsbeleid van HG dat niet op orde is. Zoals het onvoldoende onderzoeken van incidenten en treffen van maatregelen om herhaling te voorkomen en voor het niet goed uitvoeren van wijzigingen (bijvoorbeeld in het productieproces) binnen het bedrijf.

Update 8 oktober 2021

Op 22 september heeft de OD NZKG een eerste dwangsomcontrole uitgevoerd bij HG. Op 7 oktober hebben inspecteurs een 2e controle uitgevoerd. Deze 2e controle was noodzakelijk omdat de OD NZKG nog een aantal vragen had. Na deze twee bezoeken heeft de OD NZKG geconstateerd dat HG alle punten die genoemd staan in de dwangsom, die uiterlijk 15 september 2021 opgelost moesten zijn, ook daadwerkelijk heeft uitgevoerd. Voor deze punten verbeurt HG dan ook geen dwangsom. De volgende termijn, waarbij het om andere overtredingen gaat, verstrijkt op 1 januari 2022. In de tussentijd blijft de OD NZKG contact houden met het bedrijf over de voortgang van het oplossen van deze punten en alle andere zaken waar HG op dit moment mee bezig is.

Update 20 januari 2022

HG voldoet aan opgelegde last

Op 13 januari hebben toezichthouders van de OD NZKG een dwangsomcontrole uitgevoerd bij HG. Ze voldoen aan de opgelegde last. De last onder dwangsom blijft in ieder geval in stand en we controleren ook de komende maanden of nog steeds aan de last voldaan wordt. HG kan na een jaar verzoeken om de last in te trekken.

Omroep Flevoland maakte een item n.a.v. de dwangsomcontrole in januari.

Foto: Google

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem