Tata Steel

Datum: 23-05-2019

Sinds 1994 onderzoekt Tata Steel twee maal per jaar het grondwater op de plaats waar de opslag van historische oxykalkslik (HOKS) ligt. Deze rapportages worden door de OD NZKG beoordeeld en het resultaat van de beoordeling wordt aan het bedrijf kenbaar gemaakt. Uit de beoordelingen heeft de OD NZKG geconcludeerd dat de HOKS geen nadelige invloed heeft en heeft gehad op het grondwater. Dat betekent dat er op dit moment geen aanvullende maatregelen nodig zijn. 

Uit verschillende onderzoeken van externen blijkt dat arseen veelal in verhoogde concentraties wordt aangetroffen in het grondwater maar dat een relatie met de HOKS niet aannemelijk is. De gemeten verhoogde gehalten aan arseen in het grondwater hebben een natuurlijke oorsprong en komen in veel Nederlandse kustgebieden voor.

Oxykalkslik is een restproduct van de staalproductie. Het bestaat voor het grootste deel uit ijzer, calcium en silicium en bevat ook verschillende zware metalen waarvan lood en zink in de hoogste concentraties voorkomen. Voor Tata Steel is dit een restproduct waarvoor toepassingen worden gezocht in het productieproces. 

Het oxykalkslik depot moet worden beschouwd als een ‘voormalige stortplaats’ waar de Wet bodembescherming en de regels over de nazorg van voormalige stortplaatsen (NAVOS) op van toepassing zijn.

Wobbesluit Oxykalkslik, Tata Steel

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem