Matrassen bij een afvalverwerker

Datum: 24-06-2021

Afvalbranden komen steeds vaker voor. Deze branden hebben meestal een grote impact op de omgeving. De meeste branden in afval- en recyclingbedrijven ontstaan door broei of zelfontbranding. Regelmatig zijn natte matrassen de oorzaak van afvalbranden. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is samen met de brandweer en veiligheidsregio een werkgroep gestart om brand- en broeigevallen binnen de afvalbranche structureel terug te dringen.

De schade van afvalbranden is vaak enorm. Niet alleen bij de afvalverwerker zelf, maar ook voor de omgeving. Er komen veel schadelijke stoffen vrij die in de lucht of met het bluswater in de grond terecht komen. Daarbij vragen deze branden om een grote inzet van brandweerpersoneel en moeten soms wegen worden afgesloten of zelfs vliegverkeer worden omgeleid. En dat terwijl er veel bekend is over de oorzaken van afvalbranden en deze door het nemen van maatregelen voorkomen kunnen worden.

Rottingsproces

Na zelfontbranding van batterijen en accu’s, zijn matrassen de grootste veroorzakers van brand in de afvalsector. Matrassen worden vaak ingezameld bij het grof huishoudelijk afval en belanden zo tussen het andere afval. Wanneer een matras vochtig is, kan broei ontstaan. Dit is een rottingsproces waarbij warmte vrijkomt. Als daar voldoende zuurstof bijkomt kan de temperatuur zo oplopen, dat het materiaal spontaan gaat ontbranden. Ook droge matrassen kunnen een risico vormen, wanneer ze bijvoorbeeld naast een accu liggen die door zelfontbranding in de fik vliegt.

Gescheiden, buiten en droog

De OD NZKG heeft de afvalverwerkers in haar werkgebied gewezen op hun verantwoordelijkheid naar de omgeving en hen opgeroepen matrassen gescheiden, buiten de sorteerhal en droog op te slaan. Binnenkort nemen we opnieuw contact op met de bedrijven om te zien welke maatregelen zij hebben getroffen.

Gedeelde verantwoordelijkheid

De actie over de opslag van matrassen past in het plan van de OD NZKG om samen met de brandweer, veiligheidsregio én de afvalbedrijven het aantal brand- en broeigevallen binnen de afvalbranche structureel terug te dringen. Het uitgangspunt daarbij is dat rekening houden met milieu en leefomgeving een gedeelde verantwoordelijkheid is.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem