Datum: 29-08-2018

Vanaf september 2018 plaatst de OD NZKG handhavingsbesluiten die zijn opgelegd aan risicovolle bedrijven in Noord-Holland op de website. Het provinciebestuur heeft hiertoe in juli besloten, om open en transparant te zijn over de inzet en de resultaten van het toezicht en de handhaving op bedrijven. 

Het betreft handhavingsbesluiten die zijn opgelegd aan bedrijven in de provincie Noord-Holland die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) en/of de Richtlijn industriële emissies, categorie 4 (RIE4).

Wat is een handhavingsbesluit

Naast onze vele andere werkzaamheden voor verschillende opdrachtgevers verlenen wij (omgevings)vergunningen aan risicovolle bedrijven in onder meer de provincie Noord-Holland. Bij die bedrijven zien wij ook toe op de naleving van milieu- en veiligheidsregels. Als een bedrijf de regels overtreedt, treden wij in opdracht van het provinciebestuur op. Bij herhaling of ernstige overtreding leggen wij een handhavingsbesluit op, bijvoorbeeld een dwangsom of een (gedeeltelijke) sluiting van een bedrijf.  

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem