Datum: 07-02-2018

Voor de vierde keer succesvolle samenwerking in Zwanenburg
Op 6 februari vond een handhavingsactie plaats op bedrijventerrein De Weeren in Zwanenburg. Er zijn meerdere overtredingen geconstateerd. De actie is uitgevoerd door de politie Noord-Holland, de gemeente Haarlemmermeer en de Belastingdienst onder de vlag van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en in overleg met het Openbaar Ministerie. Naast deze RIEC convenantpartners deden ook de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en het Landelijke Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit mee aan de controles.

In de zeven onderzochte panden werd meerdere malen illegale bewoning aangetroffen. Ook bleek meerdere malen de boekhouding geheel of gedeeltelijk niet op orde. Blusmiddelen waren niet in orde, er was een illegale muur gebouwd en er stond een handelsvoorraad auto’s op de openbare weg. Verder zijn tijdens een dynamische verkeerscontrole 950 auto’s gescand, wat 18 hits opleverde, zijn 9 auto’s in beslag genomen en is bijna € 4.500,– aan boetes geïnd. Tot slot zijn 90 balen ‘hennep-thee’ met de verboden stof THC in beslag genomen. Burgemeester Hoes over deze actie: “Tijdens deze vierde controle zijn minder opmerkelijke overtredingen geconstateerd dan tijdens de drie vorige. Dat kan betekenen dat het bedrijventerrein de weg omhoog heeft gevonden. Dat is dan goed nieuws. Anderzijds blijkt aan de hand van de resultaten dat controle nog steeds nodig is.” 

Aanleiding en doelstelling

Er zijn de afgelopen jaren signalen binnengekomen bij de politie en de gemeente over mogelijke criminele activiteiten op bedrijventerrein De Weeren. Bij voorgaande acties bleek dat deze signalen terecht waren en zijn overtredingen op heterdaad vastgesteld. Zoals het   omkatten van auto’s, hennepteelt en meerdere milieuovertredingen. Zoals beschreven zijn ook dit keer allerlei overtredingen geconstateerd waarop vanzelfsprekend nader onderzoek gaat volgen door de betrokken instantie(s). De samenwerkende overheidsinstanties maken zich hard voor een veilig bedrijventerrein, waar geen plaats is voor ondermijnende criminaliteit.

Eerdere acties waren in december 2016 en mei en september 2017.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem