Het tijdelijke vuurwerkverbod is een feit. Er mag dit jaar geen vuurwerk worden afgestoken, en ook niet worden verkocht. Maar wat gaat er dan gebeuren met al het vuurwerk dat er al is of nog geleverd gaat worden? Is het wel veilig opgeslagen?

Datum: 27-11-2020

Het tijdelijke vuurwerkverbod is een feit: dit jaar mag geen vuurwerk worden verkocht noch worden afgestoken. Wat gaat er dan gebeuren met al het vuurwerk dat er al is of nog geleverd gaat worden? Is het wel veilig opgeslagen? Marcel Spronk, milieu inspecteur, coördinator vuurwerkcontroles bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, en tevens samen met collega Luud van der Geest lid van de landelijke werkgroep Vuurwerk coördinatoren, vertelt.

Inspecteurs van de Omgevingsdienst beginnen elk jaar in november al met voorcontroles. Er wordt dan onder andere gekeken of de sprinklers goed werken, of het alarmsysteem het doet, of alle verplichte keuringen zijn uitgevoerd en of het vuurwerk in het algemeen goed opgeslagen ligt. Een aantal vuurwerkverkopers hebben nog een restant vuurwerk van het afgelopen jaar liggen. Als vuurwerk onder de juiste condities opgeslagen is, gaat dit heel lang mee. Ook dit jaar hebben we al weer de nodige controles uitgevoerd, hoewel er door het tijdelijke verbod op de verkoop en het afsteken van vuurwerk ook nog veel onduidelijkheid is.

Vergunning voor verkoop en opslag

Het Vuurwerkbesluit is een landelijke regeling voor opslag en verkoop van vuurwerk. Voor de opslag en verkoop van vuurwerk is tot 10.000 kg een melding voor het Vuurwerkbesluit nodig en boven de 10.000 kg een vergunning. Sommige gemeenten vragen nog een extra vergunning, een zogenaamde vuurwerkverkoopvergunning. De regels van het vuurwerkbesluit zijn behoorlijk streng. Dat moet ook. De vuurwerkramp in Enschede staat bij velen in het geheugen gegrift. Het ging daar overigens niet om de verkeerde opslag van consumentenvuurwerk, maar om zwaarder vuurwerk, wat niet veilig lag opgeslagen. Na deze ramp is onder andere een landelijke werkgroep van vuurwerk coördinatoren in het leven geroepen waarin vanuit elke provincie expertise is gebundeld, die vinger aan de pols houdt op wat er in ‘vuurwerkland’ gebeurt en ministeries adviseert.

Verrassingsbezoek

Normaal gesproken houden inspecteurs ook tijdens de verkoopdagen controles, zowel aangekondigd als onverwachts. We komen overal meerdere keren en kunnen zo goed in de gaten houden of alles veilig en volgens de regels gebeurt. ‘Over het algemeen is de naleving van de regels goed’, geeft Marcel Spronk, coördinator Vuurwerk bij de OD NZKG aan. ‘Een enkele keer kom je tegen dat de dozen te hoog opgestapeld zijn of dat er geen of te smalle gangpaden tussen de dozen zijn. Of dat mensen het vuurwerk vast voor de verkoopdagen in de winkel zetten. Dat kan natuurlijk niet en daar spreken we verkopers direct op aan’. Als er aanleiding voor is, gaan we natuurlijk handhaven.’

Veilige opslag

Het zal voor onze inspecteurs dit jaar ook anders worden. We gaan bij iedereen controleren of het vuurwerk goed is opgeslagen en inspecteren of er niet te veel opgeslagen ligt. Het ziet er naar uit dat de Omgevingsdienst ook een rol gaat spelen om er op toe te zien of het verkoopverbod niet wordt geschonden. ‘Het is natuurlijk wel van belang om te controleren of er niet toch stiekem vuurwerk wordt verkocht. De kans hierop schat ik overigens vrij gering, want een verkoper kan hiermee zijn vuurwerkverkoopvergunning verliezen en dat heeft financiële gevolgen. Maar het is niet uitgesloten.’

Risico’s van vuurwerk

Marcel besluit: ‘Er zijn natuurlijk altijd risico’s verbonden aan vuurwerk, maar die zitten veel meer in het verkeerd gebruik ervan – met name het illegale vuurwerk – dan in de legale opslag en de verkoop. Dit jaar moeten we het doen met het zogenaamde F1 vuurwerk; sterretjes en knalerwten. Deze lichte categorie vuurwerk, die je doorgaans ook gewoon in supermarkten of warenhuizen kunt vinden, zijn nog wel toegestaan.’

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem