Datum: 02-05-2019

Geuroverlast is een van de grootste bronnen van overlast in Noord-Holland. Daarom heeft de provincie Noord-Holland (PNH) samen met het Havenbedrijf Amsterdam (HbA), in 2015 eNoses in het Amsterdamse havengebied en langs het Noordzeekanaal geplaatst. Doel is om de leefbaarheid in het Havengebied en omstreken te vergroten omtrent geur. In 2018 heeft de provincie het eNoses netwerk uitgebreid met 40  eNoses langs het Noordzee- en Amsterdam-Rijnkanaal. Dit om het provinciaal milieuverbod met betrekking tot het varend ontgassen te kunnen monitoren. Het eNose-netwerk bestaat nu uit 84 eNoses. De monitoring wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.  In het jaarverslag eNose-netwerk Noordzeekanaalgebied en Amsterdam-Rijnkanaal 2018 staan de conclusies over geurmonitoring met de eNoses. 

Belangrijkste conclusies

●In 2018 zijn 1.866 eNose alarmeringen geregistreerd ten opzichte van 1.445 in 2017. Dit is een stijging van 23% die is veroorzaakt door de uitbreiding van het eNose-netwerk met 40 eNoses.

● Verhoogde signalen zijn met name geconstateerd in de directe nabijheid van de op- en overslagbedrijven voor brandstoffen, met name in de Amerikahaven en de Jan van Riebeeckhaven/Petroleumhaven.

● Er zijn nauwelijks verhoogde signalen nabij de bewoning geconstateerd.

● In 2018 zijn in het Westelijk havengebied 84 geurklachten geregistreerd. In 43 gevallen is de werkelijke veroorzaker gevonden. In de overige gevallen bleek het niet mogelijk om met zekerheid vast te stellen wat de oorzaak van de geur was. In slechts 2 gevallen was er ook een gelijktijdige eNose alarmering.

● De aard van de klachten in 2018 zijn vergelijkbaar met de aard van klachten uit 2017. Circa 60% van de klachten waarvan de veroorzaker achterhaald kon worden hebben te maken met de afval –en voedingsmiddelenindustrie. Een groot deel van de klachten waarvan de veroorzaker niet achterhaald kon worden, circa 27%, hebben een relatie met de meteo (stabiel weer, weinig wind en soms zelfs smog).

eNose

Een eNose is een meetinstrument met 4 sensoren. Het signaleert veranderingen in de luchtsamenstelling. Het afgelopen jaar is gebruikt om ervaring op te doen met het netwerk en het gebruik ervan met betrekking tot het varend ontgassen.

Samenwerking

Het eNose-netwerk is opgedeeld in twee deelprojecten: GeurinZicht en varend ontgassen.

In het deelproject GeurinZicht, van HbA en PNH, bestaat het netwerk uit 44 eNoses rondom het Westelijk Havengebied. In dit deelproject werken publieke en private partijen samen om inzicht te krijgen in bronnen van potentiële geurhinder en bronnen van gevaar in het geval van incidenten. Het project GeurinZicht is een initiatief van Havenbedrijf Amsterdam in samenwerking met PNH, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de ORAM (de bedrijven in Westpoort) en de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Het doel van dit netwerk is de leefbaarheid in de omgeving van Westpoort te vergroten omtrent geur.

In het deelproject Varend Ontgassen van de PNH zijn 40 eNoses langs het Noordzee- en het Amsterdam-Rijnkanaal geplaatst ten behoeve van toezicht en handhaving van het verbod Varend Ontgassen met als doel de leefbaarheid rondom het Noordzee- en Amsterdam-Rijnkanaal te verbeteren.

Jaarverslag eNose netwerk Noordzee- /Amsterdam-Rijnkanaal

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem