Praat mee en meld u aan

Omwonenden van Tata Steel in de IJmondregio maken zich zorgen. Over stank, over lawaai, over (giftige) stoffen afkomstig van Tata en Harsco en over hun gezondheid. Verder voelen ze zich niet altijd gehoord. Dat begrijpen we en daar gaan we mee aan de slag. Samen met de omwonenden gaan we werken aan een gezondere en schonere omgeving. Door de risico’s te beperken en de leefbaarheid te vergroten. En door het gesprek aan te gaan en door te luisteren naar wat er leeft onder omwonenden.

Uitnodiging voor een serie Gesprekstafels Tata Steel

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied nodigt omwonenden van Tata Steel uit om deel te nemen aan een serie Gesprekstafels. Hierin gaan we de dialoog aan over onze werkzaamheden: toezicht houden, handhaven en vergunning verlenen. En over hoe we ons werk anders kunnen en misschien wel moeten doen. Open, eerlijk en transparant. Daarnaast zijn we een luisterend oor voor de zorgen die er leven onder omwonenden. De eerste Gesprekstafel Tata Steel staat begin februari op de agenda. U kunt zich hieronder aanmelden.

Wat willen we bereiken?

Elke maand gaat een vaste groep van 25 omwonenden meepraten en meedenken. Niet vanaf de zijlijn, maar direct aan tafel. De onderwerpen worden samen met de deelnemers bepaald. Aan de Gesprekstafel gaan we, naast het bespreken van actuele zaken, toewerken naar 3 concrete resultaten:

 1. Een nieuw klachtenafhandelingsproces
 2. Een nieuwe inspectiestrategie met andere toezichtmethodieken en met een effectieve signaalfunctie voor omwonenden
 3. Het opstellen van de inspectieonderwerpen voor de komende twee jaar

Op termijn kan de Gesprekstafel fungeren als een soort platform waar de Omgevingsdienst de deelnemers regelmatig terugkoppeling geeft over het toezicht en inspectie van de achterliggende periode. En waar besproken wordt of de strategieën mogelijk aangepast of aangescherpt moeten worden. Ook zouden we de tafel willen gebruiken om gezamenlijk onderzoeksvragen te formuleren.

25 deelnemers: wat we vragen en verwachten

 • Begin februari gaan we van start met de gesprekken. De eerste Gesprekstafel is in week 5 of 6 van 2021.
 • Jammer genoeg kunnen we vanwege corona eerst alleen online aan tafel. In overleg met de deelnemers wordt hiervoor een geschikt moment gepland.
 • In de eerste helft van 2021 vinden 4 of 5 bijeenkomsten plaats. We vragen deelnemers om bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn.
 • Aan de tafel is plek voor maximaal 25 omwonenden. We zijn dus op zoek naar een vaste groep deelnemers. Dus elk gesprek, dezelfde samenstelling. Als er meer animo is, vragen we om een motivatie voor deelname aan de Gesprekstafels.
 • We streven naar een groepssamenstelling die een afspiegeling is van de bewoners rondom Tata Steel.
 • Deelnemers krijgen voorafgaand aan de eerste Gesprekstafel een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met de programmamanager Erik Petit en de facilitator van de Gesprekstafel Elianne in het Veld. In dit gesprek komt ook het gebruik van digitale middelen als MS Teams en Miro aan bod.
 • De serie Gesprekstafels Tata Steel vraagt, vooral op korte termijn, behoorlijk wat van de deelnemers. Er wordt gesproken over onderwerpen die emoties oproepen. Over zaken waarbij we elkaar nodig hebben om de situatie te verbeteren. In een korte tijd wordt veel en complexe informatie gedeeld. Om stappen met elkaar te kunnen zetten kunnen we daarom niet te veel tijd besteden aan het bijpraten van deelnemers. Of aan het opnieuw voeren van al gevoerde discussies.
 • Na de eerste serie gesprekken evalueren we de Gesprekstafel en kijken we of de gesprekken een zinvolle bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomgeving rondom Tata Steel en of en in welke vorm we de Gesprekstafel kunnen continueren.
 • Deelname aan de Gesprekstafel is op persoonlijke titel. De Omgevingsdienst is en blijft verantwoordelijk voor het terugkoppelen van de besproken onderwerpen naar alle stakeholders. Wettelijke inspraakprocedures en de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar en beroep bij het nemen van besluiten en verlenen van vergunningen blijven van kracht. De gesprektafel neemt niet de plaats in van deze publiekrechtelijke instrumenten.

Meld u aan voor de Gesprekstafel Tata Steel

Wilt u een plek aan tafel en meepraten over de leefomgeving rondom Tata Steel? Stuur dan uiterlijk vrijdag 22 januari  2021 een mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar gesprekstafels.tatasteel@odnzkg.nl.


Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem