Mensen rondom een tafel in gesprek

Datum: 06-01-2021

Omwonenden van Tata Steel in de IJmondregio maken zich zorgen. Over stank, over lawaai, over (giftige) stoffen afkomstig van Tata en Harsco en over hun gezondheid. Verder voelen ze zich niet altijd gehoord. Dat begrijpen we en daar gaan we mee aan de slag. Samen met de omwonenden gaan we werken aan een gezondere en schonere omgeving. Door de risico’s te beperken en de leefbaarheid te vergroten. En door het gesprek aan te gaan en door te luisteren naar wat er leeft onder omwonenden.

Uitnodiging voor een serie Gesprekstafels Tata Steel

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied nodigt omwonenden van Tata Steel uit om deel te nemen aan een serie Gesprekstafels. Hierin gaan we de dialoog aan over onze werkzaamheden: toezicht houden, handhaven en vergunning verlenen. En over hoe we ons werk anders kunnen en misschien wel moeten doen. Open, eerlijk en transparant. Daarnaast zijn we een luisterend oor voor de zorgen die er leven onder omwonenden. De eerste Gesprekstafel Tata Steel staat begin februari op de agenda.

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem