Tata Steel

Datum: 08-01-2020

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) ontvangt al enige maanden klachten uit Wijk aan Zee en Beverwijk over het geluid van vallend schroot op het terrein van Tata Steel. Vooral in de avond en in de nacht hebben mensen hier last van. OD NZKG heeft daarom onderzoek gedaan.

In september zijn nachtelijke geluidsmetingen uitgevoerd waaruit bleek dat het karakteristieke geluid van vallend schroot duidelijk hoorbaar was op de meetplek. Echter deze geluiden blijven onder de grenswaarden die in de vergunning zijn gesteld voor de piekgeluiden. De geluidsbelasting is wettelijk vastgelegd.

Nieuwe opslaglocatie

In oktober 2019 heeft Tata Steel een nieuwe opslaglocatie voor het schroot in gebruik genomen. Om een gedeelte van het nieuwe opslagterrein is een geluidswal aangebracht. Deze wal is inmiddels gereed. De klachten zijn echter niet afgenomen. Afhankelijk van het weer kan er binnenkort in de nacht weer een geluidsmeting worden uitgevoerd, om te onderzoeken hoe de geluidsbelasting is na het in gebruik nemen van de nieuwe opslagplaats én de aangebrachte geluidswal.

Opslagterrein

Naast de geluidsmeting in het kader van de Omgevingsvergunning let de Omgevingsdienst ook op het uitvoeren van de handelingen op het nieuwe opslagterrein. De wijze waarop het schroot verplaatst wordt binnen het opslagterrein en waarop containers geladen worden, is voor verbetering vatbaar. De OD NZKG is hierover in gesprek met Tata.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem