geluidadviseur Paul Heslinga

Datum: 01-02-2022

Paul doet alvast een boekje open: “Wist je bijvoorbeeld al dat je door geluidsoverlast concentratieproblemen kunt krijgen?”

De andere kant van de medaille


Paul is sinds acht maanden geluidsadviseur bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Bij onze organisatie zijn adviseurs werkzaam op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, energiebesparing, de circulaire economie, natuur en externe veiligheid. En wat doet een geluidsadviseur nu precies? Paul legt uit: ‘’Als adviseur geef ik advies aan vergunningverleners, een gemeente of provincie op het gebied van akoestiek, een ander woord voor geluid. Het gaat daarbij om geluid naar de omgeving toe’’

Paul komt oorspronkelijk uit een heel andere hoek, de luchtvaartsector. Daar gaf hij naast de geluidsadviezen ook op andere thema’s advies, zoals externe veiligheid en luchtkwaliteit. Van alle markten thuis dus! En nu op het geluiddossier bij de Omgevingsdienst om binnen de advieswereld de andere kant van te laten zien. De adviezen die hij eerst bij zijn vorige functie gaf moet hij nu controleren. Zo heeft hij een meer verantwoordelijke rol dat alles klopt.

Hoe vind je het bij de OD NZKG?


“Het cluster geluid, waarin ik werk bij de Omgevingsdienst, is dynamisch. Je bent met veel verschillende onderwerpen en bedrijven bezig”, vertelt Paul. “De ene dag ben je bezig met industrielawaai waarin er wordt gekeken naar het geluidsniveau in de regio IJmond, waar bijvoorbeeld ook Tata Steel zit. De andere dag ben je bezig met adviseren voor een vergunning van een schoolgebouw. Wist je dat een geluidsadviseur zelfs adviseert bij datacenters?”

Paul vertelt dat hij iedere dag een beetje bijleert. Handig als je een groot aanpassingsvermogen hebt, want in een tijd waarin iedereen thuiswerkt heeft hij het bij de OD erg naar z’n zin.

‘’Het is leuk om een verantwoordelijkheidsgevoel naar buiten toe te hebben en het afwegen van belangen. Met daarbij het beschermen van de omgeving. Dat speelt een veel grotere rol dan toen ik consultant was. Bij de overheid moet je de goede beslissing nemen, iedere beslissing die je neemt heeft ook consequenties voor het vervolg’’
De invloed die je als geluidsadviseur hebt is best groot, al moet je je wel houden aan de landelijke regelgeving; daaraan moeten de geluidsadviseurs toetsen of deze klopt.

Hoe vertel jij aan anderen wat je doet qua werk bij de Omgevingsdienst?


Paul geeft mensen graag voorbeelden om duidelijk te maken wat het vak inhoudt. Stel je voor: als bewoner heb je last van geluid in je omgeving. Je kunt hiervoor bij de Omgevingsdienst een klacht indienen. Wat een geluidsadviseur dan doet is het meten of het geluid van een bedrijf of industrie wel voldoet aan de eisen die zijn opgesteld in de vergunning. In de vergunning staan de gemaakte afspraken met het bedrijf waar het geluid vandaan komt over hoeveel een bedrijf qua geluid mag maken op de omgeving.
Houden ze zich er niet aan? Dan krijgt een bedrijf een boete en gaan de toezichthouders handhaven.

Hoe beoordeel je geluid?


Geluid wordt berekend of gemeten in decibellen (dB). Bij iedere nieuwe activiteit wordt gekeken of het binnen de wet- en regelgeving past. Het kan ook zijn dat een activiteit binnen een groter industriegebied ligt en dan moet deze binnen een geluidszone passen. Een geluidszone is een gebied waarin vastgesteld is hoeveel geluid de bedrijven en activiteiten in het industriegebied mogen maken. Komt er een bedrijf of activiteit bij in de geluidszone? Dan wordt gekeken of dit nog past binnen de geluidzone.

Het is belangrijk dat iedereen zich aan de afspraken houdt. Harde geluiden kunnen ervoor zorgen dat bewoners in de buurt slecht slapen en/of een slechte concentratie hebben. Heb je zelf weleens teveel geluid in jouw omgeving?
‘’De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft in 2013 de milieutaken van de gemeentes rondom het Noordzeekanaalgebied en Provincie Noord-Holland overgenomen.

Hoe ziet een werkdag er uit als geluidsadviseur?


De werkdag begint voor Paul tussen half 9/9 uur. Paul is voor het adviseursteam werkverdeler dus in de ochtend verdeelt hij alle zaken die dagelijks binnenkomen. Het team bestaat uit 12 geluidadviseurs. Na de werkverdeling gaat hij aan de slag om advies te geven voor lopende zaken, zoals een datacenter. In de vergunning staan geluidseisen, maar deze moeten eerst worden bepaald. Wat Paul controleert is of de akoestische beoordeling, ingediend door de aanvrager, voldoende is om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Vervolgens worden de geluideisen voor een vergunning opgesteld waarbij alle belanghebbende partijen, zoals de aanvrager en omgeving worden beschermd. De dag wordt gevuld met het schrijven van adviezen, lezen van rapporten en overleggen met collega’s en adviesvragers. Iedere dag ziet er weer anders uit!

Met welke onderwerpen en/of zaken ben je nu bezig waarover je iets kunt vertellen?
“Een belangrijk project is het zonebeheer bij IJmond, waarvan Tata Steel onderdeel is”, legt Paul uit. Er speelt veel vanuit de omgeving, maar ook de ontwikkeling tot het verduurzamen van de staalproductie speelt een belangrijke rol. Daarnaast is Paul bezig met vergunningen voor een aantal datacenters, ze maken dan misschien niet veel geluid maar dit moet wel in de gaten gehouden worden. ‘’Het is een dynamische baan’’, vertelt Paul. Hoe dat komt? Je bent als geluidsadviseur met veel onderwerpen bezig en de omgeving is continu in beweging.

Wat is iets wat opmerkelijk is aan je werk?

Het gevoel van verantwoordelijkheid is enorm groot bij de Omgevingsdienst. Alles wat je adviseert heeft consequenties naar buiten toe door de hele plannenafweging tussen omgeving, bedrijven en overheden. Dat is iets wat soms onvoldoende van buitenaf gezien wordt door de omgeving of door alles wat er om heen zit. Je hebt echt te maken met een bepaalde verantwoordelijkheid naar iedereen toe. Dat is iets wat Paul geleerd heeft en dat maakt het werken bij de overheid zo bijzonder!

Ben jij ook geïnteresseerd in werken bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied? Bekijk hier onze vacatures en meer info over onze organisatie.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem