Vliegtuigen geparkeerd op de Aalsmeerbaan

Datum: 10-04-2020

Naast de negatieve impact levert de coronacrisis ook bijzondere aanvragen op bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Hierbij moeten we snel handelen en blijven opletten dat de veiligheid  en leefbaarheid geborgd blijft. Op 30 maart informeerde Schiphol ons dat vanwege de coronacrisis vliegtuigen aan de grond blijven. Omdat Schiphol voor deze situatie niet voldoende parkeerplaatsen heeft, is sinds zondag 29 maart de Aalsmeerbaan afgesloten en in gebruik genomen als parkeerplaats voor 25 vliegtuigen. Een dag hiervoor heeft de minister de Tweede kamer hierover schriftelijk geïnformeerd.

Aanpikken

Als vliegtuigen voor langere tijd worden geparkeerd, moeten ze, om luchtwaardig te blijven, regelmatig worden ‘aangepikt’. Dit betekent dat de motoren, afhankelijk van het type vliegtuig, eens in de 10 tot 30 dagen kortstondig op laag vermogen moeten proefdraaien. Dit voorkomt water in de olie en zorgt ervoor dat de kleppen in de motor goed blijven bewegen.

Verzoek om toestemming

Voor het aanpikken heeft Schiphol een vergunning voor een aantal vaste locaties. Dit geldt echter niet voor de Aalsmeerbaan en het U-platform bij de Zwanenburgbaan, waar vliegtuigen nu voor langere tijd geparkeerd worden vanwege de crisis. Op 30 maart verzoekt Schiphol aan de Omgevingsdienst om toestemming te geven voor het aanpikken op de Aalsmeerbaan en het U-platform. Dit gebeurt in principe alleen tussen 07.00 en 19.00 uur.

Gedoogbeslissing

Na grondig intern beraad via telefoon en videovergadering, besluit de Omgevingsdienst om aan de hand van een gedoogbeslissing toestemming te geven. Hierbij is van belang dat het verplaatsen van vliegtuigen van De Aalsmeerbaan en het U-platform naar plekken waar aanpikken wel is vergund niet mogelijk is, omdat er geen vrije locaties beschikbaar zijn. Daarnaast is het verplaatsen van de vliegtuigen die op de Aalsmeerbaan zijn geparkeerd onveilig, omdat de kans aanwezig is dat ze elkaar raken tijdens het manoeuvreren op de smalle baan.

Na afstemming met de betrokken partijen ontvangt Schiphol op 3 april onze gedoogbeslissing.

Foto: geparkeerde vliegtuigen op de Aalsmeerbaan (Filipe Spring)

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem