Data

Datum: 17-02-2022

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft Microsoft toestemming verleend om te starten met de bouw van een onderstation dat deel uitmaakt van het datacenter op Het Venster in Middenmeer. Microsoft mag op eigen risico vast starten met de bouwwerkzaamheden van dit ‘substation’, maar mag het nog niet in gebruik nemen totdat de definitieve vergunning wordt verleend.

In september vorig jaar verleende de OD NZKG Microsoft toestemming om vooruitlopend op de omgevingsvergunning, te starten met de bouw van het datacenter. Het onderstation maakte destijds geen deel uit van de aanvraag, waardoor Microsoft hiervoor nu apart een verzoek heeft ingediend om alvast te kunnen starten met bouwwerkzaamheden. Het ‘substation’ is nodig om het datacenter te voorzien van energie.

Bij het eerdere verzoek ontbrak de aanvraag van het ‘substation’ – dit omdat in de initiële aanvraag Microsoft geen eigenaar was.  Dit is recentelijk gewijzigd en daardoor is de aanvraag van het ‘substation’ meegenomen in de omgevingsvergunningaanvraag. De definitieve beschikking van de aanvraag zal in medio mei worden opgesteld.

Tot op heden is er nog slechts sprake geweest van voorbereidende bouwwerkzaamheden. Microsoft moet de Omgevingsdienst voorafgaand aan de start van de feitelijke bouwwerkzaamheden informeren. Een inspecteur van de OD NZKG zal op de uitvoering van het bouwplan ter plekke toezicht houden.

De gedoogbeslissing vind je via het Loket, kijk op datum 17-02-2022

ODNZKG – Bekendmakingen

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem