Tata Steel

Datum: 11-05-2020

Afgelopen week heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) twee meldingen ontvangen van Tata Steel over rookemissie bij kooksfabriek 2. De eerste melding ging gepaard met een foto van een omwonende van het voorval. Normaliter kan zo’n foto van derden niet als bewijsmateriaal dienen. Onderzoek naar een mogelijke verbeuring loopt nog. Binnen Omgevingsdienst NL gaan we nu bekijken of dergelijk fotomateriaal in de toekomst wél als aanvullend bewijs kan worden ingezet.

Een plus een is twee?

Op het eerste ogenblik lijkt een melding van een bedrijf zelf, met daarbij een foto van de vermeende rookemissie, gemaakt door een omwonende, een simpele optelsom. Waarom leidt dit niet meteen tot het verbeuren van de lopende last onder dwangsom over rauwe kooks en moet er nog nader onderzoek volgen? Een logische vraag. Uit jurisprudentie blijkt dat het niet mogelijk is om zomaar te handhaven aan de hand van de melding van zo’n ongewoon voorval. Het is anders op het moment dat wij zelf een constatering doen. Dit is iets waar alle omgevingsdiensten mee te maken hebben, en soms ook wel mee worstelen.

Foto’s van derden nóg geen bewijsmateriaal

Regelmatig krijgt de OD NZKG foto’s toegestuurd van omwonenden waarop mogelijke overtredingen van bedrijven zouden zijn vastgelegd. Deze foto’s worden op dit moment helaas nog niet juridisch erkend als bewijsmateriaal. Niet alleen wij, ook DCMR worstelt hiermee. De OD NZKG gaat met andere OD’s binnen Omgevingsdienst NL verkennen onder welke voorwaarden dit in de toekomst wél zou kunnen. Wanneer hier nieuwe ontwikkelingen in zijn, zullen we dat kenbaar maken.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem