Datum: 19-03-2024

De Omgevingsdienst heeft een MER-beoordeling uitgevoerd op basis van een MER-aanmeldingsnotitie die Schiphol bij de vergunningaanvraag heeft ingediend. Op grond van wat in de aanmeldingsnotitie is vermeld, heeft de Omgevingsdienst geconcludeerd dat de installatie met de bijbehorende maatregelen niet zulke nadelige gevolgen voor het milieu zal geven, dat een milieueffectrapport moet worden opgesteld. Een eventuele MER zou niets veranderen aan de conclusie dat deze installatie geen belangrijke nadelige gevolgen heeft voor het milieu.

De Omgevingswet (die op 1 januari 2024 in werking is getreden) zegt bovendien dat een MER-plicht alleen geldt voor installaties voor het verbranden of het chemisch behandelen van afvalstoffen. Daar is geen sprake van bij deze reinigingsinstallatie.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem