Datum: 19-03-2024

In onverdachte gebieden (locaties waar geen PFAS is geproduceerd, gebruikt en/of opgeslagen) vindt geen monitoring van de kwaliteit van de grond en het grondwater plaats. Alle beschikbare onderzoeksgegevens zijn bij de omgevingsdienst bekend en worden via de website beschikbaar gesteld (deze zijn bijgewerkt tot 2019, de actualisatie is gestart en verwachten we uiterlijk begin 2025).

Op Schiphol zijn de meeste verdachte locaties in beeld en grotendeels onderzocht (zie ook eerdere antwoorden in deze Q&A). We verwachten geen verspreiding van de verontreinigingen die daar zijn aangetroffen tot buiten Schiphol. Als de Omgevingsdienst denkt dat het nodig is, leggen wij aanvullend onderzoek of monitoring aan Schiphol op. Buiten Schiphol is een aantal verdachte locaties in beeld, onderzocht en soms gesaneerd. In opdracht van verschillende overheden (met name de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam) wordt een inventarisatie gemaakt van potentiële PFAS-bronlocaties. Indien nodig wordt op die locaties bodemonderzoek uitgevoerd.

Wat betreft oppervlaktewater hebben wij deze vraag uitgezet bij de waterkwaliteitsbeheerders (hoogheemraadschappen/waterschappen). Zodra we hier reactie op hebben, vullen we dit antwoord aan.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem