Datum: 19-03-2024

Het plan is de grond te reinigen met de grondreinigingsinstallatie. De verontreinigde grond wordt gewassen met behulp van koolstoffilters. Na het wassen van de grond is de verwachting dat 80% van de grond schoon is en kan worden gebruikt als vrij toepasbare grond op Schiphol of buiten Schiphol. De overige 20% is restslib en zal worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Schiphol heeft reeds proeven laten uitvoeren om het vrijkomende PFAS slib ook nuttig te gaan toepassen door het slib te gebruiken als grondstof voor het maken van bakstenen. Als dit doorgaat, zal dit plaatsvinden bij een stenenbakkerij die is gelegen buiten het gebied van Schiphol.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem