Datum: 02-04-2024

De oude 10 m3 regeling/KGV-regeling was bedoeld voor projectmatig werk en niet voor een sanering met saneringsdoelstelling. Projectmatig werk uitgevoerd door andere partijen dan aanvrager/uitvoerder van een Wbb saneringsplan dat mogelijk nog in uitvoering is op de locatie, valt vanaf 1 januari onder de Omgevingswet. Is er sprake van het doorbreken van een afdeklaag/leeflaag dan moet u deze volgens de regels van het oude recht (Wet bodembescherming) herstellen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem