sinterkoelers tata steel

Datum: 18-11-2020

Vergunningen verder aanscherpen, processen versnellen, toezicht en handhaving intensiveren en meer zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor de IJmonders. Dit zijn de belangrijkste elementen uit het ‘Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) Tata Steel 2020-2022’ dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vandaag gelanceerd heeft. In dit programma zetten we uiteen hoe de OD NZKG concrete invulling geeft aan de ambities uit het Programma Tata Steel 2020-2050 dat de provincie Noord-Holland en de drie IJmondgemeenten eveneens vandaag gepubliceerd hebben.

Emmy Meijers, algemeen directeur van de Omgevingsdienst NZKG: ‘We zijn ons terdege bewust van de hinder voor en de zorgen van de inwoners over de leefbaarheid rond deze staalfabriek. Dit uitvoeringsprogramma brengt ons nu op het punt dat we extra stappen kunnen nemen. Stappen die bij zullen dragen aan de door de omgeving zo gewenste gezondere leefomgeving’.

Dichterbij omgeving en hinder

Door onder andere het openen van een loket in Wijk aan Zee en met elkaar in gesprek te gaan over de prioriteiten, kunnen we de wensen van de mensen uit de omgeving nadrukkelijker meenemen. ‘We gaan letterlijk dichterbij de mensen én de hinder zitten’, aldus Meijers, ‘en dat is volgens mij een belangrijke stap in het versneld terugdringen van de hinder in de IJmond en de negatieve effecten op de gezondheid’.

Sneller vergunning aanscherpen

Het aanscherpen van de vergunningen is een doorlopend proces. Met de extra capaciteit die uit dit programma volgt, gaat de OD NZKG de vergunning op diverse fronten sneller aanscherpen. De lopende actualisaties gaan we versnellen, zodat een aanscherping van de normen op basis van de nieuwste wet- en regelgeving binnen twee jaar mogelijk is. Het opleggen en naleven van deze scherpere milieunormen heeft een positief effect op de omgeving.

Intensiever toezicht en handhaving

We kunnen nu ook meer inzetten op toezicht en handhaving. Een belangrijke pijler in het aanscherpen van toezicht is dichter op het bedrijf en de omgeving zitten. Door meer waarnemingen in combinatie met data-analyse, waar we focussen op de ‘vuile kant’ van het bedrijf, verwachten wij een positief effect voor de IJmond. We gaan extra toezicht houden op die ‘vuile kant’, gaan voor een snellere inzet van de inspecteurs, brengen het toezicht dichter op locatie en gaan werken aan meer zichtbaarheid in de IJmond en bij Tata Steel zelf.

Innovatie op toezicht

Daarnaast werken we aan innovatie van het toezicht door te onderzoeken wat nog extra of anders kan. Zo kan het helpen toezichthouders te voorzien van extra middelen en meetapparatuur. En kunnen we de inzet van data-analisten gebruiken om op basis van patronen uit data over bedrijfsmeldingen, klachten en eigen waarnemingen, risicogericht het toezicht in te zetten.

Toezicht en handhaving is bedoeld om naleving van de wettelijke regels te waarborgen. Door, naast intensiever hier op in te zetten, ook te kijken naar innovatie op toezicht, kunnen we het beter aantoonbaar constateren als Tata Steel zich niet aan de regels houdt. Het wordt dan makkelijker het staalbedrijf aan te spreken op het herstellen van de overtreding. De verantwoordelijkheid om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving ligt overigens in eerste instantie altijd bij het bedrijf zelf, en daar blijven we ze actief op aanspreken.

Rol van de OD NZKG

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is namens de provincie Noord-Holland verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen aan Tata Steel en houdt ook toezicht op de naleving van deze vergunningen. De OD NZKG treedt handhavend op wanneer Tata Steel zich niet aan de vergunning houdt, of andere wet- en regelgeving overtreedt. Deze taken noemen we in het kort VTH-taken.

Lees hier het Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht & handhaving Tata STeel 2020 – 2022

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem