Emmy Meijers

Datum: 30-06-2020

Vrijdag 26 juni 2020 heeft de ministerraad op voorstel van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met de voordracht voor benoeming van de raadsleden van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Emmy Meijers is benoemd als nieuw lid. Zij combineert het lidmaatschap van de Rli met haar huidige baan als algemeen directeur van de OD NZKG.

Naast Emmy Meijers zijn ook de volgende nieuwe leden benoemd: Pallas Agterberg (directeur strategie van Alliander), Jeanet van Antwerpen (algemeen directeur van de Schiphol Area Development Company), Jantine Kriens (voormalig algemeen directeur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten), Karin Sluis (algemeen directeur van Witteveen+Bos) en Erik Verhoef (hoogleraar ruimtelijke economie aan de Vrije Universiteit). De zes nieuwe leden treden per 1 augustus 2020 voor een periode van vier jaar toe tot de raad. Tevens zijn er ook vier leden herbenoemd namelijk: Jan Jaap de Graeff (voorzitter), Niels Koeman, Krijn Poppe en André van der Zande.

De Rli is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving. De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid inzake de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. De Rli werkt op de (fysieke) beleidsterreinen van de ministeries van IenW, EZK, LNV en BZK. Onderwerpen waarover de raad adviseert zijn bijvoorbeeld milieu, ruimtelijke ordening, energie-infrastructuur, natuur en landbouw.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem