Datum: 22-09-2020

In de Amsterdamse haven is vandaag gestart met het testen van dampverwerkingsinstallaties. Het doel is om met de nieuw ontwikkelde installaties veilig en gecontroleerd restdampen te verwerken van binnenvaarttankers zodat deze niet meer in de lucht terecht komen. Dit is een belangrijke stap richting schone scheepvaart. 

Testen door twee partijen 

Twee aanbieders, Triple D en 24/7 Nature Power, hebben van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) toestemming gekregen om in de week van 21 september aan de ‘Groene Kade’ in de Amsterdamse haven hun dampverwerkingsinstallaties te testen. Beide partijen werken met een mobiele installatie voor dampverwerking. Port of Amsterdam spant zich al jaren in om veilig ontgassen in de haven mogelijk te maken. Zij stelt de openbare ‘Groene Kade’ voor de testen beschikbaar, als onderdeel van het streven naar een duurzame haven. Ook de OD NZKG is al tijden bezig het illegaal ontgassen tegen te gaan. Zo staan er al tientallen ‘E-noses’ in het havengebied om eventueel illegale ontgassingen te registreren en op te sporen. Deze proef is een belangrijke volgende stap.

Vergunning mogelijk bij succes 

Een onafhankelijk bureau voert op verzoek van de  OD NZKG metingen van de tests uit. Tijdens het testen wordt gemeten hoe de installatie functioneert; hoeveel uitstoot er is van benzeen en benzeenhoudende restladingdampen. Op die manier wordt bepaald of de betreffende installatie voldoet aan de gestelde eisen of dat er nog verbeteringen noodzakelijk zijn. Als de proefnemingen succesvol verlopen, kunnen de aanbieders een vergunning aanvragen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. 

Verbod op varend ontgassen 

Al varend een schip ontgassen langs binnenvaartroutes is slecht voor de luchtkwaliteit, voor de gezondheid van omwonenden en voor mensen die met deze stoffen werken. De provincie Noord-Holland heeft per 1 maart 2017 het verbod op varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende stoffen ingevoerd als maatregel voor een beter milieu en een schonere binnenvaart. 

De scheepvaart heeft de afgelopen jaren al een aanzienlijke reductie van uitstoot weten te bereiken door zoveel mogelijk met dezelfde schepen vergelijkbare lading te vervoeren, maar een manier om milieuverantwoord te ontgassen liet tot op heden nog op zich wachten. In 2020 worden de verboden daarom gefaseerd uitgebreid tot een landelijk verbod dat zorgt voor 98% minder uitstoot van deze schadelijke stoffen. 

Landelijke Taskforce varend ontgassen 

De resultaten van de proefnemingen worden geëvalueerd in de ‘Taskforce varend ontgassen’. Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, heeft in 2018 deze Taskforce opgericht om de invoering van het landelijke verbod soepel te laten verlopen. Aan de taskforce wordt deelgenomen door vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, provincies, havens, verladers, vervoerders, opslagbedrijven en dampverwerkers. Voor de invoering van het landelijk verbod is het van belang dat een infrastructuur wordt opgebouwd met innovatieve installaties die in staat zijn de dampvormige ladingresten te verwerken of te hergebruiken. 

Foto: Ko van Leeuwen

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem