Datum: 16-04-2020

De eerste vier dwangsommen van €25.000 van de tweede last onder dwangsom bij Harsco Metals kunnen door verjaring van het vorderingsrecht niet worden geïnd. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft, naar nu blijkt, te laat een kopie van de invorderingsbrief naar de provincie Noord Holland verstuurd. Hierdoor waren zij vervolgens te laat met het versturen van de aanmaning naar Harsco. ‘Een stomme fout’, erkent de OD NZKG, ‘die niet meer mag én zal gebeuren’. Van de overige acht verbeuringen heeft Harsco reeds zeven dwangsommen betaald (€175.000). Zij zijn onlangs geïnformeerd over het voornemen de laatste dwangsom in te vorderen.

Harsco beroept zich nu op de verjaring van de invorderingsbevoegdheid en heeft aangegeven niet te zullen betalen. De OD NZKG betreurt de gemaakte fout: ‘Doordat we te laat waren met het versturen van een kopie van de invorderingsbrief aan de provincie, waren zij vervolgens te laat met het versturen van een aanmaning. Hierdoor ontloopt Harsco nu het betalen van een boete die zij, terecht, hadden gekregen omdat ze niet voldoen aan de regels die zijn gesteld voor stofuitstoot bij het kiepen van slakken.’

Fouten voorkomen

De OD NZKG doet er alles aan om dit soort fouten in de toekomst te voorkomen. Vorig jaar is de Omgevingsdienst al begonnen met een inbouwen van een verbeterde monitoring op de stappen in het inningsproces. Dit is inmiddels bijna klaar voor gebruik en de OD NZKG is ervan overtuigd dat het hierdoor niet meer zal voorkomen dat opgelegde dwangsommen in de toekomst door dit soort vormfouten niet meer kunnen worden geïnd.

Overtreding

De OD NZKG geeft overigens aan dat deze fout onverlet laat dat Harsco in overtreding was. Het doel van het opleggen van een dwangsom is overigens primair om de overlast te verminderen en in dit geval ook het voorkomen van stof. Dat doel is in grote mate reeds bereikt. De OD NZKG zal het naleven van de regels blijven monitoren.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem