Op het zuidwestelijke terreindeel van Tata Steel ligt oxykalkslik (HOKS) opgeslagen. De hoeveelheid bedraagt circa 1.200.000 ton. De opslag is ontstaan in de jaren 1975-1985. Sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw wordt onderzoek verricht om een nuttige toepassing te vinden voor het materiaal. Tot op heden is dat niet gelukt. Rond de berg is een monitoringsnetwerk geïnstalleerd. In dit netwerk worden elk half jaar monsters genomen van het grondwater. Deze monsters vertonen de normale achtergrondwaarden.

De HOKS wordt gezien als een opslag in een passieve situatie. In een passieve situatie mag niets worden toegevoegd aan de opslag. Er mag wel een deel worden weggehaald onder bepaalde voorwaarden.

Vergunning windturbinepark 2017

Op 12 juli 2017 heeft de OD NZKG een omgevingsvergunning afgegeven voor het oprichten en in werking stellen van een windturbinepark op het terrein van Tata Steel. Het windturbinepark bestaat uit drie windturbines. Vanwege de lijnopstelling van de turbines wordt de middelste turbine gebouwd aan de rand van de opslag historisch oxykalkslik (HOKS). Voor de constructie van de windturbine moet een klein gedeelte van de opslag worden ontgraven.

Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem