Olam Cocoa B.V. is een van de grootste cacaoproducenten ter wereld. In hun vestiging aan de Stationsstraat 76 in Koog aan de Zaan wordt cacao verwerkt tot cacaopoeder, -boter en -massa. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) ontvangt regelmatig meldingen van geuroverlast uit de omgeving van deze vestiging van Olam.

Rol van de OD NZKG

De OD NZKG is, namens gemeente Zaanstad verantwoordelijk voor de vergunningverlening Wet milieubeheer aan Olam. Wij houden toezicht op het naleven van de milieuwetgeving (onder andere de regels met betrekking tot geur en emissies) en handhaven waar nodig. De OD NZKG zet zich in om overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Stand van zaken

Op 31 maart 2021 heeft de OD NZKG het Definitieve Besluit Milieu Olam (verder genoemd: ‘de omgevingsvergunning milieu’) gepubliceerd. Naast een verlaging van de milieubelasting, stelt de omgevingsvergunning milieu de OD NZKG in staat om toezicht en handhaving optimaal uit te voeren bij Olam op alle milieuthema’s. De vergunning treedt zes weken na publicatie in werking. Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen de vergunning tot uiterlijk 14 mei 2021. De vergunning is gepubliceerd onder Bekendmakingen op ons digitaal Loket (kijk hiervoor bij de bekendmakingen gepubliceerd op 31 maart 2021).

Bewonersbijeenkomst

Op 15 april 2021 hield de OD NZKG een digitale bijeenkomst voor omwonenden van Olam. Hier gaf de OD NZKG uitleg over de nieuwe omgevingsvergunning milieu en konden aanwezigen vragen stellen. De antwoorden op een aantal vragen die nog niet beantwoord waren tijdens de bijeenkomst zijn later toegezonden aan de aanwezigen.

Onderzoek luchtkwaliteit

Vanwege de zorgen van omwonenden over de mogelijke effecten van uitstoot van Olam op de gezondheid, laat de OD NZKG een berekening uitvoeren van het effect van de uitstoot op de leefomgeving. De GGD Zaanstreek-Waterland zal advies geven over de resultaten. Deze informatie wordt beschikbaar gesteld aan geïnteresseerden en voor omwonenden organiseren we hierover nog een bijeenkomst.

Vergunning wet Natuurbescherming

Naast de omgevingsvergunning milieu loopt er bij Olam nog een andere procedure: de vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming. In het kader van de Wet natuurbescherming wordt vastgelegd welke maximale jaarvrachten ammoniak en stikstofoxiden per kalenderjaar door een bedrijf mogen worden uitgestoten. De Omgevingsdienst Noord Holland Noord (OD NHN) is door de provincie Noord-Holland gemandateerd om deze taak uit te voeren.

Overlast melden

Ervaart u overlast? Maak een melding via ons formulier. Omschrijf het tijdstip en de kenmerken zo specifiek mogelijk.

Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem