Datum: 02-04-2021

Toezichthouders van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied hebben de locatie in dorpshuis Wijk aan Zee ‘de Moriaan’ in gebruik als aanlandplek rond inspecties op het terrein van Tata Steel. Ook houden we hier spreekuren voor de omgeving.

U kunt hier op de volgende momenten terecht:

  • elke dinsdag van 16.00 tot 17.30 uur en van 19.30 tot 21.00 uur*
  • elke donderdag van 9.30 tot 11.00 uur*

* 28 juli en 2 en 4 augustus 2022 vervallen de spreekuren.

Elke eerste dinsdag van de maand schuift van 16.00 tot 17.30 uur de GGD aan om vragen omtrent gezondheid te beantwoorden

U kunt gewoon binnenlopen tijdens het spreekuur en hoeft zich niet eerst aan te melden.

Sneller zelf waarnemen

Wanneer omwonenden overlast van Tata Steel melden, kunnen de toezichthouders vanuit de locatie in Wijk aan Zee sneller zelf waarnemen wat er aan de hand is en een onderzoek doen, onder meer met de inzet van de mobiele eNose. Naast inspecteurs zullen ook regelmatig een vergunningverlener en specifieke deskundigen op het gebied van emissie/geluid aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. De lopende vergunningprocedures zullen hier vroegtijdig met belanghebbenden worden doorgenomen om zo meer participatie mogelijk maken. Daarnaast is er informatie beschikbaar over de (werkwijze van de) Omgevingsdienst.

Erik Petit, programmamanager Tata Steel OD NZKG: We vinden het belangrijk om daar te zijn waar de overlast wordt ervaren. We kunnen zo direct contact met bewoners en melders van overlast hebben. Door midden in Wijk aan Zee te zitten, kunnen onze inspecteurs sneller op basis van eigen waarnemingen constateren en ervaren dat er hinder ontstaat en daar dan op acteren.’

Reguliere kanalen melden overlast

De spreekuren zijn geen vervanging van de reguliere kanalen voor het melden van overlast. Deze blijven gewoon bestaan (via het formulier op de website van de ODNZKG en stofmelder.nl). De locatie zal zoveel mogelijk de vaste plek worden om met omwonenden in gesprek te gaan, onder andere voor de gesprekstafels.  

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem