Olympisch Stadion Amsterdam

Datum: 11-09-2020

Veel ondernemers hebben het moeilijk door de aanhoudende coronacrisis. Voor de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) betekent dit dat het nog belangrijker is om mee te denken met de ondernemer en ruimte te bieden waar mogelijk. Zo mochten bedrijven aan het begin van de crisis met spoed alcohol leveren als ontsmettingsmiddel en kon Schiphol langdurig geparkeerde vliegtuigen luchtwaardig houden. In het Olympisch Stadion kon onlangs een serie concerten zonder vergunning tóch doorgang vinden.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verzorgt de vergunningverlening, toezicht en handhaving voor veel bedrijven in de regio. Wij zien de gevolgen van de coronacrisis van dichtbij. Daarom bieden we ondernemers zoveel mogelijk ruimte, binnen de kaders van wet- en regelgeving. Hierbij moet altijd de balans worden gezocht tussen het belang van de ondernemer en het voorkomen van overlast voor de omgeving. Daarnaast is het belangrijk om in alle gevallen een gelijke behandeling te betrachten, om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

Olympisch Stadion
Ook de horeca- en cultuursector hebben het zwaar vanwege de opgelegde corona-maatregelen. Bij het organiseren van evenementen moet aan nog meer regels worden voldaan dan in het ‘oude normaal’, waardoor veel organisatoren afhaken. In het Olympisch Stadion stond in augustus een reeks miniconcerten gepland, waarbij alle coronaregels in acht werden genomen, maar waarvoor de benodigde omgevingsvergunning milieu niet was aangevraagd. De OD NZKG heeft daarop een gedoogbeslissing afgegeven, na afstemming met stadsdeel Zuid en het evenementenbureau van de gemeente Amsterdam, in het belang van de organisator, artiesten, overige betrokkenen en Amsterdammers. Daarmee konden de miniconcerten toch doorgaan. Onderdeel van de gedoogbeslissing was de afspraak dat ze bleven voldoen aan de verruimde geluidsnormen, zodat er geen geluidsoverlast voor omwonenden zou ontstaan.

Nieuwe reeks concerten
Vanaf 11 september staat een nieuwe reeks concerten in het Olympisch Stadion gepland. De organisator heeft, op aandringen van de OD NZKG, hiervoor wél een evenementenvergunning aangevraagd bij stadsdeel Zuid en een verzoek tot geluidsontheffing bij de OD NZKG. Zowel de evenementenvergunning als de geluidsontheffing zijn verleend. Met het Olympisch Stadion is afgesproken dat zij binnenkort een nieuwe vergunning aanvragen waarin de ondernemer, de omgeving en de milieubelasting beter met elkaar in balans komen. Ook in onzekere tijden.

(foto: Technau, Sergé)

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem