Datum: 25-02-2020

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) voerde vorige week samen met de gemeente Haarlemmermeer, de Belastingdienst, de Vreemdelingenpolitie, Liander en de brandweer, controles uit bij bedrijven op bedrijventerrein De Liede bij Vijfhuizen. Bij drie van de vier bedrijven constateerden inspecteurs van de OD milieuovertredingen.

Op het in 1975 aangelegde bedrijventerrein De Liede zijn vooral autohandel- en autodemontagebedrijven te vinden. Al vanaf het begin kampt het terrein met een negatief imago. In de afgelopen jaren zijn op het bedrijventerrein diverse handhavingsacties geweest om de criminaliteit aan te pakken en de kwaliteit te verbeteren.

Overtredingen

Tijdens de controle troffen we onder andere bodembedreigende vloeistoffen aan, zoals dieselolie, koel- en ruitenwisservloeistof die niet juist waren opgeslagen. Ook was de afvalregistratie vaak niet op orde en was de opslag van diverse (gevaarlijke) afvalstoffen niet goed geregeld. De desbetreffende bedrijven zullen hiervoor worden aangeschreven.

Integrale aanpak bedrijventerrein De Liede

De gemeente Haarlemmermeer gaat het komende jaar alle bedrijven op bedrijventerrein De Liede controleren samen met bovengenoemde instanties. Dit is ook in het belang van het nieuwe bedrijventerrein dat om het bestaande De Liede heen wordt aangelegd. De controles doen zij onder de vlag van het RIEC: het Regionale Informatie- en Expertise Centrum dat zich bezig houdt met de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Doel van deze controles is om het imago van het terrein en de bonafide bedrijven te verbeteren, door malafide bedrijven aan te pakken. Alle ondernemers zijn tijdens een informatiebijeenkomst in december op de hoogte gebracht van de integrale controles.

Eigen controles OD

De OD voert ook eigenstandig controles uit en heeft daarbij een belangrijke signaleringsfunctie richting de andere instanties. Los daarvan ziet de OD ook de meerwaarde van met meerdere disciplines tegelijk op pad te gaan: ‘Ga je met meerdere instanties tegelijk op inspectie, dan sla je in minder tijd een grotere slag. Daarnaast scheelt het de ondernemer zelf ook tijd en geld’, aldus Gerard Bruinsma en Jata van der Ham, inspecteurs Toezicht & Handhaving Milieu en Leefomgeving van de OD.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem