Workshop indirecte lozingen

Datum: 17-11-2021

Indirecte lozingen zijn bedrijfslozingen die via de riolering in de afvalwaterketen terecht komen. Ze zijn daarmee van invloed op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Op donderdag 11 november hield het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een workshop voor diverse overheden om meer grip te krijgen op indirecte lozingen.

Naast het Hoogheemraadschap en omgevingsdiensten Noorzeekanaalgebied en Noord-Holland Noord waren PWN, Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland en een groot aantal gemeenten bij de workshop aanwezig. De gemeente Zaanstad en de OD NZKG vormen samen met HHNK het kernteam van dit project. Bart Menses van de OD NZKG: “we zijn vandaag bijeen om met alle verantwoordelijke overheden te werken aan een probleemanalyse. Het is goed dat alle partijen het belang van samenwerking inzien”. Ariane Cruz is senior beleidsadviseur Riolering en Grondwater bij gemeente Zaanstad en de vertaler van de wensen van de gemeenten uit het werkgebied van het Hoogheemraadschap: “het was heel waardevol en leerzaam om zoveel verschillende collega’s te ontmoeten, met ieder een eigen invalshoek en kennis over indirecte lozingen”.

Te weinig grip

Projectleider Robin Bos van HHNK: “indirecte lozingen zijn voornamelijk bedrijfslozingen die via de gemeentelijke riolering lozen op de afvalwaterketen. Via de gemalen, de persleidingen en de zuivering komt het uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht”. Henk Schobben, ook van HHNK, vult aan: “Op zich zijn lozingen niet het probleem, maar we hebben met elkaar te weinig grip op wat er op het riool geloosd wordt.”

Behoefte aan betere samenwerking

Erwin van Teijlingen, toezichthouder OD NZKG, heeft in zijn werk regelmatig met afvalwater te maken: “Er is een grote behoefte aan betere samenwerking tussen gemeente, waterschap en omgevingsdiensten. In de gemeente Haarlemmermeer heeft dat al tot goede resultaten geleid”.

Bestuurlijk overleg

Op 10 december is een bestuurlijk overleg waarbij alle partijen aanwezig zijn. Dan worden de belangrijkste punten uit workshop voorgelegd en bekrachtigen de bestuurders de afspraak om in 2022 tot een gezamenlijke aanpak te komen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem