Datum: 11-02-2020

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft samen met gemeenten, provincie en waterschappen een set kaarten opgesteld, die de gehalten PFOS en PFOA in de bodem in de regio in beeld brengen. Met het opnemen van de kaarten in hun PFAS-bodembeleid maken gemeenten het verplaatsen van grond binnen de regio eenvoudiger en goedkoper. Daardoor is er minder vertraging van projecten.

De regionale Bodemkwaliteitskaart is toepasbaar in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en Zaanstad. Het Noordzeekanaalgebied is één van de eerste regio’s in Nederland die eigen regionaal beleid en een PFOS/PFOA bodemkwaliteitskaart heeft ontwikkeld. Het PFAS-beleid in de regio is nu gebaseerd op de nieuwste inzichten van het RIVM, het beleid van de provincie Noord-Holland en het Tijdelijk Handelingskader van het Rijk.

PFAS is de verzamelnaam van PFOS, PFOA en een aantal vergelijkbare stoffen. Alle hierboven genoemde gemeenten hebben het beleid en de kaart vastgesteld.

Nieuw onderzoek

Het beleid en de kaart kwamen tot stand op basis van regionaal onderzoek van de OD NZKG naar PFOS en PFOA en onderzoek door de provincie Noord-Holland naar de zogenaamde algemene Achtergrondkwaliteitswaarden voor PFAS in Noord-Holland. Daarmee is de gemiddelde in landelijk en stedelijk gebied voorkomende bodemkwaliteit voor deze stoffen bekend. De bodemkwaliteit geeft samen met het beleid duidelijkheid over de gebruiksmogelijkheden voor grond en bagger met deze stoffen in de regio.

Landelijk gebied

De bodemkwaliteit in het landelijk gebied valt grotendeels onder de strengste normen door de provincie en het Rijk voor vastgestelde waarden schone grond. Daarmee is de te ontgraven grond in de regio weer vrij toepasbaar. De kaart geldt niet voor specifieke locaties, waar verontreinigingen met PFAS kunnen zijn ontstaan, zoals een brandblus-oefenlocatie.

Stedelijk gebied

In het stedelijk gebied liggen de gehalten gemiddeld genomen iets hoger dan die in het landelijk gebied. Maar ook deze grond mag voor het overgrote deel binnen de regio vrij toegepast worden. Per gebied zijn er uitzonderingen mogelijk om iets hogere waarden toe te staan, maar altijd beneden de landelijke maximale waarden voor de stedelijke omgeving. Hiermee wordt op verantwoorde wijze extra ruimte geboden voor circulair hergebruik, zonder dat daarmee volgens RIVM en Rijk sprake is van risico’s en gebruiksbeperkingen.

Symposium

Om het geactualiseerde beleid en de bodemkwaliteitskaart binnen het specialistische bodemwerkveld toe te lichten organiseert de Omgevingsdienst NZKG voor specialisten op het gebied van bodem een technisch symposium op 10 maart 2020.

De bodemkwaliteitskaart

Meer informatie

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem