Datum: 23-04-2021

Donderdag 15 april hield de OD NZKG een online bijeenkomst voor omwonenden van Olam Cocoa in Koog aan de Zaan. Naast de omwonenden waren ook enkele raads- en statenleden, MOB (Mobilisation for the Environment) en een journalist namens de Orkaan aanwezig.

Deze bijeenkomst was een vervolg op de bijeenkomst waarin de ontwerp milieuvergunning door de OD NZKG werd toegelicht. In deze tweede bijeenkomst werd uitleg gegeven over de definitieve milieuvergunning van Olam en met name ingegaan op de verschillen met de eerdere ontwerpvergunning.

Constructieve bijeenkomst

Het was een constructieve bijeenkomst waarbij de aanwezigen veel vragen hadden. Daarbij ging het met name over de zorgen over gezondheid,  de beroepsprocedure van de vergunning, de emissie en jaarvracht ammoniak en de biomassa-installatie.

Waardering

De bewoners en overige aanwezigen spraken hun waardering uit voor de manier waarop ze door de OD NZKG bij het proces betrokken worden en alle ruimte die er was om vragen te stellen.

Derde bijeenkomst

Afgesproken werd dat een derde bijeenkomst voor omwonenden wordt georganiseerd over het onderzoek naar de effecten van de emissies van Olam op de luchtkwaliteit in de omgeving van het bedrijf. Dit onderzoek wordt in opdracht van de OD NZKG uitgevoerd door een gecertificeerd bureau. De GGD Zaanstreek-Waterland zal aan de hand van dit rapport een advies uitbrengen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem