Datum: 05-06-2019

De OD NZKG heeft besloten om Tata Steel geen verplichting tot een kosteneffectiviteitsonderzoek op te leggen omdat in de Best Beschikbare Technieken 36 (BBT 36) expliciet is vermeld dat een dergelijk onderzoek alleen moet worden overwogen als anders niet aan de milieukwaliteitsnormen kan worden voldaan. Aan die normen wordt wel voldaan en daarom acht de OD NZKG het niet juridisch houdbaar om deze maatregel op te leggen. De OD is zeer verheugd dat Tata Steel inmiddels heeft aangegeven uit eigen beweging een kosteneffectiviteitsonderzoek uit te voeren om te bezien of de processen nog verder kunnen worden verbeterd.

Helaas heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gemeend beroep te moeten aantekenen bij de rechter op dit besluit.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem