Datum: 15-10-2020

Vandaag (15 oktober 2020) buigt de rechter zich over twee beroepszaken die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) tegen de provincie Noord-Holland aangespannen heeft.

Update

Inmiddels heeft de rechtbank vandaag al gelijk uitspraak gedaan in de zaak rond het kosteneffectiviteitsonderzoek (KE onderzoek). De rechtbank heeft het beroep van ILT in de zaak rond BBT 36 niet ontvankelijk verklaard. Dit omdat Tata Steel het door ILT verzochte KE onderzoek reeds vrijwillig uitgevoerd heeft.

Emissiereductie van stikstofoxiden

De rechter buigt zich vandaag over de emissiereductie van NOx (stikstofoxiden) die bij het zogenoemde windverhitten in de Hoogovens vrijkomen. Het gaat hier om de BBT-conclusie 65. In deze BBT-conclusie wordt als best beschikbare techniek het combinatiegebruik van diverse gassen (hoogovengas, kooksovengas, oxygas en aardgas) beschreven. Tata Steel voldoet aan het emissieniveau bij Hoogoven 6, maar niet bij Hoogoven 7.

Wat is windverhitten?
Bij het verbranden van staal komt veel warmte vrij. Deze warmte wordt via vuurvaste stenen overgebracht naar de lucht. Dat wordt windverhitten genoemd. Vervolgens wordt de warme lucht in de hoogovens geïnjecteerd om de productie van ruwijzer te stimuleren. Bij dit productieproces komen ook stikstofoxiden (NOx) vrij, zoals bij alle vormen van verbranding op hoge temperaturen.

De windverhitters zijn geen grote bron van stikstofoxiden uitstoot (i.t.t. de Pelletfabriek). Het verschil tussen het wél en het niet voldoen aan de BBT- waarde betekent een vermindering van 0,5% van de totale stikstofoxidenemissie van Tata. Op leefniveau wordt ruimschoots voldaan aan de daarvoor geldende grenswaarden. Uit onderzoek van de OD NZKG is gebleken dat een lagere waarde technisch niet haalbaar is, dan wel uitsluitend gerealiseerd kan worden tegen buitenproportioneel hoge kosten in relatie tot de milieuvoordelen. In een dergelijk geval is het wettelijk mogelijk om een hogere waarde op te leggen. ILT en de Dorpsraad Wijk aan Zee stellen dat de OD NZKG onvoldoende onderzocht heeft of een lagere waarde echt niet mogelijk is. De OD NZKG wacht de uitspraak af voor het bepalen van het vervolgtraject.

Naar verwachting doet de rechter over zes weken uitspraak over de zaak rond de windverhitters.

Kosteneffectiviteitsonderzoek Pelletfabriek

De tweede zaak richt zich tegen het namens Provincie Noord-Holland door Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) genomen besluit om Tata Steel niet te verplichten een kosteneffectiviteitsonderzoek met betrekking tot de Pelletfabriek uit te voeren. Dit is besloten omdat in de Best Beschikbare Technieken 36 (BBT 36) expliciet is vermeld dat een dergelijk onderzoek alleen overwogen moet worden als anders niet aan de milieukwaliteitsnormen voor stikstofoxiden (NOx) kan worden voldaan. Omdat aan die normen wel wordt voldaan, achtte de OD NZKG het juridisch niet houdbaar om deze maatregel op te leggen. Ondertussen heeft Tata Steel na overleg met de Provincie Noord-Holland en de OD NZKG een kosteneffectiviteitsonderzoek verricht. Op dit moment bestudeert de OD NZKG de resultaten daarvan en onderzoekt in hoeverre de vergunning kan worden aangescherpt.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem