Datum: 20-03-2018

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft zich als eerste Omgevingsdienst aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Het mes snijdt aan twee kanten omdat het zwerfvuil, dat nu de leefbaarheid aantast, door de inzet van statiegeld grotendeels verdwijnt en ook nog eens kan worden benut als grondstof. Deze aansluiting past dus uitstekend bij de missie van de OD NZKG om bij te dragen aan een duurzame en leefbare regio.

Door aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie volgen wij het voorbeeld van een aantal van onze opdrachtgevers, de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Haarlemmermeer, Zaanstad en de provincie Noord-Holland.

Resultaten tweede Kamerdebat

Op 15 maart heeft de tweede kamer besloten nog vóór het eind van deze kabinetsperiode statiegeld in te voeren op kleine plastic flessen. Als de verpakkingsindustrie er in slaagt om de hoeveelheid plastic flesjes in het zwerfaval te verminderen met 70-90% dan gaat het plan niet door.

Goed afvalbeheer kerntaak OD NZKG

Goed afvalbeheer bij bedrijven is één van de kerntaken van de OD NZKG. Met vergunningverlening en toezicht op milieu dragen wij bij aan de verbetering van doelmatig afvalbeheer zoals wettelijk is verplicht in de Wet milieubeheer en het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP 3). Een betere inzameling en recycling van PET-flessen en blikjes zorgt ervoor dat het materiaal niet wordt verbrand en in de lucht wordt uitgestoten of op het land wordt gestort. Of dat het uiteindelijk als microplastic in je voedsel terechtkomt.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem