Markermeerdijken

Datum: 14-11-2018

Op 30 oktober is het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland akkoord gegaan met de plannen voor de versterking van de Markermeerdijken. De OD NZKG bereidde de besluiten voor die nodig zijn voor de omgevingsvergunning. Deze besluiten publiceert de provincie naar verwachting op 14 november.

Provinciale Staten waren eerder deze maand al akkoord gegaan met de versterkingsplannen.

Omvangrijke omgevingsvergunning

Voor de versterking van 33 kilometer lange Markermeerdijken is een omgevingsvergunning nodig. De OD NZKG is sinds 2014 betrokken bij de voorbereidingen. Vanaf 14 november liggen de besluiten digitaal ter inzage en op het projectkantoor van de Alliantie Markeermeerdijken in Katwoude en bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Heerhugowaard. Een omvangrijk document: de tekst van het besluit is alleen al 81 pagina’s en de nota van beantwoording zienswijzen is 808 pagina’s. Op deze besluiten is beroep mogelijk bij de Raad van State.

Uitvoeringsfase

Wij richten ons nu op de uitvoeringsfase die naar verwachting zal starten in het voorjaar van 2019. Tijdens deze fase zullen we toezicht houden op de uitvoering van de dijkversterking. Dit houdt in dat we controleren of de versterking uitgevoerd wordt volgens het ontwerp dat is opgenomen in de provinciale omgevingsvergunning en daarbij letten wij vooral op de veiligheid naar de omgeving tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Wij zullen ook een groot deel doen van de vergunningverlening en het bijbehorend toezicht voor kunstwerken, zoals sluizen, in- en uitlaatconstructies in de Markermeerdijken en de uitvoeringenvergunningen, zoals tijdelijke bruggen voor het verkeer.

Lees ook het persbericht van de Provincie Noord-Holland

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u regelmatig op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden en projecten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem